آتل کششی چیست ؟

 آتل چیست ؟
آتل وسیله ایست که قبل از انتقال بیمار به بیمارستان در صورتیکه علائم شکستگی ( درد ، تورم ، تغییر شکل عضو از فرم اصلی خود ) در عضوی دیده شود ، از آن استفاده میشود.

دو نوع آتل وجود دارد :آتل ثابت و آتل کششی.

هدف استفاده از آتل کنترل آسیب وارده و جلوگیری از آسیب های بیشتر میباشد.در هنگام استفاده از آتل صرف نظر از نوع و محل آسیب دیده ، باید مطمئن شوید دستگاه نه تنها در محل شکستگی بلکه در بالا و پایین آن نیز ثابث باشد.

آتل کششی : آتل کششی معمولا برای درمان شکستگی ها در ناحیه استخوان ران استفاده میشود.استخوان ران بلندترین و محکم استخوان در بدن انسان است.عضلات اطراف استخوان ران نیز به طور باور نکردنی قوی هستند.زمانی که استخوان ران دچار شکستگی میشود عضلات اطراف آن دچار اسپاسم و استخوان انتهای ران دچار خمیدگی میشود که درد گزاف ، خونریزی ( داخلی یا خارجی ) ، آسیب نخاعی و عضلانی ایجاد میکند.به دلیل مجاورت استخوان ران با شریان ران ممکن است شکستگی استخوان ران منجر به خونریزی و مرگ شود.

موارد مصرف آتل کششی :
به زبان ساده آتل کششی برای جراحت های متورم و درد آور استفاده میشود.آتل کششی تنها زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که شکستگی در ناحیه استخوان ران بوده و زخم های جداگانه دیگری در پا یا لگن وجود نداشته باشد.

موارد منع مصرف آتل کششی :

  • جراحت های نزدیک به زانو
  • جراحت خود زانو
  • جراحت های مفصل ران یا لگن
  • جراحت های قوزک پا
  • هر قطع عضو جزیی که عضو تنها به وسیله بافت مارژنال متصل باشد.در این صورت استفاده از آتل کششی ممکن است منجر به جدایی کامل عضو شود.
انواع آتل های کششی :
انواع متعددی از آتل های کششی در بازار موجود است.تمام انواع آتل های کششی به یک نحو عمل میکنند.انتهای یکی از انواع آتل های کششی در مجاورت برآمدگی ورکی قرار میگیرد و به قسمت بالایی استخوان لگن فشار می آورد.انتهای نوع دیگر آتل کششی به انتهای پا یا قوزک شده که باعث ایجاد کشش میشود.این کشش عضلات منقبض شده را منبسط میکند و اسپاسم و در نتیجه درد را کاهش میدهد.این عمل باعث همترازی بهتر استخوان های تهتانی و جلوگیری از آسیب های عصبی-عروقی و بافتی میشود.

دو نوع اصلی از آتل های کششی هم اکنون در دسترس است.نوع اول به صورت تختی است که جراحت های پا را پشتیبانی میکند.این نوع از آتل کششی دارای فریم آلومینیومی سبک است که در قسمت خارجی ضخامت بیشتری دارد.این محصول دارای میله های باریکی در داخل است که در قسمت انتهایی به کار میرود و نسبت به طول عضو بیمار قابل تنظیم است.دو میله توسط بندها به هم متصل میشوند که از پا محافظت میکنند.در قسمت میانی مکانیسم قفل برای ثابت کردن طول تنظیم شده وجود دارد.این نوع آتل کششی تنها برای استفاده یکطرفه ( شکستگی یک استخوان ران ) طراحی شده است.

نوع دوم آتل های کششی موجود از میله ای منحصر به فرد با میله های داخلی باریکتر ساخته میشود.این آتل کششی به صورت میانی بین پاها قرار میگیرد و دارای بند و ثابت کننده قوزک است.این دستگاه برای استفاده یک و دو طرفه طراحی شده است.

میزان کشش مورد نیاز در آتل کششی به وزن بدن بیمار بستگی دارد.برای شکستگی های یکطرفه فشار معادل با 10% از وزن بیمار مناسب است.برای شکستگی های دو طرفه فشاری به اندازه 10% وزن بیمار برای هر عضو مورد نیاز است.
تعداد بازدید: 2075

نظرات

021-55435143
@sedanmedsales
مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×
Parse Time: 0.080s
Duration Query
0.0000281334 SELECT configuration_id AS cfgId, configuration_key AS cfgKey, configuration_value AS cfgValue FROM configuration
0.0004510880 SELECT configuration_id AS cfgId, configuration_key AS cfgKey, configuration_value AS cfgValue FROM configuration
0.0000038147 SELECT * FROM languages ORDER BY sort_order ASC
0.0001990795 SELECT * FROM languages ORDER BY sort_order ASC
0.0000050068 SELECT title, code, symbol_left, symbol_right, decimal_point, thousands_point, decimal_places, value FROM currencies
0.0001599789 SELECT title, code, symbol_left, symbol_right, decimal_point, thousands_point, decimal_places, value FROM currencies
0.0000030994 SELECT * FROM configuration_description WHERE (language_id = :languages_id OR language_id = 0) AND configuration_id IN ('12', '610', '611', '612', '613', '708', '722', '723', '724', '725', '726', '727', '731', '729', '614', '1718')
0.0002231598 SELECT * FROM configuration_description WHERE (language_id = :languages_id OR language_id = 0) AND configuration_id IN (:configuration_id)
0.0000059605 SELECT ig.images_group_id, ig.save_path, ig.watermarking_status, ig.has_thumb, ig.thumb_width, ig.thumb_height, ig.max_width, ig.max_height, ig.default_image, ig.position, ig.multi_image, ig.date_added, ig.last_modified, ig.item_type, igi.images_group_title FROM images_group AS ig JOIN images_group_info AS igi ON igi.images_group_id=ig.images_group_id WHERE igi.languages_id = :languages_id
0.0002610683 SELECT ig.images_group_id, ig.save_path, ig.watermarking_status, ig.has_thumb, ig.thumb_width, ig.thumb_height, ig.max_width, ig.max_height, ig.default_image, ig.position, ig.multi_image, ig.date_added, ig.last_modified, ig.item_type, igi.images_group_title FROM images_group AS ig JOIN images_group_info AS igi ON igi.images_group_id=ig.images_group_id WHERE igi.languages_id = :languages_id
0.0000050068 SELECT *, GREATEST(a.articles_date_available, a.articles_date_added) AS articles_date FROM articles AS a JOIN articles_description AS ad USING(articles_id) WHERE a.articles_id = :id AND ad.language_id = :lng_id
0.0003159046 SELECT *, GREATEST(a.articles_date_available, a.articles_date_added) AS articles_date FROM articles AS a JOIN articles_description AS ad USING(articles_id) WHERE a.articles_id = :id AND ad.language_id = :lng_id
0.0000030994 Update articles_description SET articles_viewed = articles_viewed + 1 WHERE articles_id = :id AND language_id = :lng_id
0.0001161098 Update articles_description SET articles_viewed = articles_viewed + 1 WHERE articles_id = :id AND language_id = :lng_id
0.0000028610 SELECT articles_topics_id FROM articles_to_topics WHERE articles_id = :id
0.0001599789 SELECT articles_topics_id FROM articles_to_topics WHERE articles_id = :id
0.0000061989 SELECT c.categories_id, c.categories_image, c.parent_id, c.sort_order, c.date_added, cd.categories_name FROM categories AS c JOIN categories_description AS cd ON c.categories_id = cd.categories_id WHERE cd.language_id = :lang_id ORDER BY c.sort_order
0.0019998550 SELECT c.categories_id, c.categories_image, c.parent_id, c.sort_order, c.date_added, cd.categories_name FROM categories AS c JOIN categories_description AS cd ON c.categories_id = cd.categories_id WHERE cd.language_id = :lang_id ORDER BY c.sort_order
0.0000061989 SELECT * FROM articles_topics AS t JOIN articles_topics_description AS td USING(articles_topics_id) WHERE td.language_id = :lang_id ORDER BY t.sort_order
0.0007989407 SELECT * FROM articles_topics AS t JOIN articles_topics_description AS td USING(articles_topics_id) WHERE td.language_id = :lang_id ORDER BY t.sort_order
0.0000030994 SELECT parent_id FROM articles_topics WHERE articles_topics_id = :id
0.0000801086 SELECT parent_id FROM articles_topics WHERE articles_topics_id = :id
0.0000040531 SELECT b.* FROM banners AS b WHERE b.status = '1' AND b.banners_group = :group ORDER BY sort_order ASC LIMIT :limit
0.0002210140 SELECT b.* FROM banners AS b WHERE b.status = '1' AND b.banners_group = :group ORDER BY sort_order ASC LIMIT :limit
0.0000030994 SELECT * FROM banners AS b LEFT JOIN banners_history AS bh ON b.banners_id = bh.banners_id WHERE b.banners_group = :group AND b.status = 1 AND date_format(banners_history_date, '%Y%m%d') = date_format(now(), '%Y%m%d')
0.0001480579 SELECT * FROM banners AS b LEFT JOIN banners_history AS bh ON b.banners_id = bh.banners_id WHERE b.banners_group = :group AND b.status = 1 AND date_format(banners_history_date, '%Y%m%d') = date_format(now(), '%Y%m%d')
0.0000028610 SELECT * FROM banners AS b LEFT JOIN banners_history AS bh ON b.banners_id = bh.banners_id WHERE b.banners_group = :group AND b.status = 1 AND date_format(banners_history_date, '%Y%m%d') = date_format(now(), '%Y%m%d')
0.0001270771 SELECT * FROM banners AS b LEFT JOIN banners_history AS bh ON b.banners_id = bh.banners_id WHERE b.banners_group = :group AND b.status = 1 AND date_format(banners_history_date, '%Y%m%d') = date_format(now(), '%Y%m%d')
0.0000030994 SELECT * FROM banners AS b LEFT JOIN banners_history AS bh ON b.banners_id = bh.banners_id WHERE b.banners_group = :group AND b.status = 1 AND date_format(banners_history_date, '%Y%m%d') = date_format(now(), '%Y%m%d')
0.0001220703 SELECT * FROM banners AS b LEFT JOIN banners_history AS bh ON b.banners_id = bh.banners_id WHERE b.banners_group = :group AND b.status = 1 AND date_format(banners_history_date, '%Y%m%d') = date_format(now(), '%Y%m%d')
0.0000030994 SELECT * FROM articles_xsell AS x JOIN products AS p USING(products_id) JOIN products_description AS pd USING(products_id) WHERE x.articles_id = :id AND pd.language_id = :lng_id ORDER BY x.sort_order ASC limit 6
0.0002081394 SELECT * FROM articles_xsell AS x JOIN products AS p USING(products_id) JOIN products_description AS pd USING(products_id) WHERE x.articles_id = :id AND pd.language_id = :lng_id ORDER BY x.sort_order ASC limit 6
0.0000050068 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0002171993 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0000038147 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0001740456 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0000028610 SELECT p.pages_id, pd.pages_name, pd.pages_description, p.pages_image, p.pages_date_added FROM pages AS p JOIN pages_description AS pd ON pd.pages_id = p.pages_id WHERE p.pages_status = '1' and pd.language_id = :lang_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order LIMIT :limit
0.0001468658 SELECT p.pages_id, pd.pages_name, pd.pages_description, p.pages_image, p.pages_date_added FROM pages AS p JOIN pages_description AS pd ON pd.pages_id = p.pages_id WHERE p.pages_status = '1' and pd.language_id = :lang_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order LIMIT :limit
0.0000028610 SELECT * FROM banners WHERE banners_group = :group AND status = '1' ORDER BY sort_order ASC LIMIT 1
0.0001580715 SELECT * FROM banners WHERE banners_group = :group AND status = '1' ORDER BY sort_order ASC LIMIT 1
Total: 0.0063910484 Query count: 40