چگونه تجهیزات پزشکی خانگی خریداری کنیم ؟

چگونه تجهیزات پزشکی خانگی خریداری کنیم ؟

نکاتی درباره خرید تجهیزات پزشکی خانگی بیاموزید تا برای فردی با نیازهای پزشکی خاص، محیط را امن کنید.

مراحل :

بررسی مدت زمان نیاز به تجهیزات پزشکی خانگی

1. بررسی مدت زمان نیاز به تجهیزات پزشکی خانگی

قبل از خریداری تجهیزات پزشکی خانگی، ابتدا تعیین کنید که آیا وسیله را برای مدت زمان کوتاهی لازم دارید یا بصورت دائمی. وسایلی مانند ویلچر یا واکر را میتوانید برای مدت زمان کم اجاره کنید، اما خریدن وسایلی که مدت زمان بیشتری به آنها نیاز دارید، بصرفه تر است.

مطلع بودن از حجم طولی و عرضی تجهیزات پزشکی

2. مطلع بودن از حجم طولی و عرضی تجهیزات پزشکی 

تمامی وسایل مانند ویلچر، آسانسور های تخت، اسکوترها و رمپ ها همگی دارای حجم طولی و عرضی خاصی هستند.

این وزنی است که وسیله می تواند بدون خطر ساپورت و تحمل کند و ارتفاع مربوطه، اگر قابل اجرا باشد.

برای مطمئن بود از ایمنی وسیله، قبل از خرید آن، ابعاد شخصی که قرار است از آن استفاده کند را اندازه گیری کنید.

از یک متخصص بخواهید آن را برسی کند

3. از یک متخصص بخواهید آن را برسی کند.

تجهیزات پزشکی خانگی

4. با یک مرکز توان بخشی و یا متخصص نگهداری در خانه همکاری کنید تا بدانید هنگام خرید تجهیزات پزشکی خانگی به چه چیز هایی نیازمند هستید.

یک متخصص به شما کمک می کند تا تصمیم بگیرید چه چیزی لازم دارید و چه چیزی در منزل شما جا می گیرد.

خرید تجهیزات پزشکی شامل بیمه

5. با ارائه دهندگان بیمه خود مشورت کنید.

  • قبل از خرید تجهیزات خانگی، با بیمه خود درباره سقف پوشش آن ها برای تجهیزات پزشکی خانگی سوال کنید. بیمه شما ممکن است کل یا مقداری از هزینه های شما را تامین کند و یا ممکن است از شما بخواهد که فقط از یک مارک مخصوص خرید کنید تا هزینه های شما را پوشش دهد.

راحتی در خرید تجهیزات پزشکی

6. راحتی را در نظر بگیرید.

  • برای تجهیزات پزشکی که بطور روزانه مورد استفاده قرار می گیرد اضافه کردن جزئیاتی مانند اضافه کردن پد روی دسته های عصا،  کرسی های ویلچر، سبد بر روی واکرو یا سوزنی نازکتر برای دستگاه های کنترل گلوکز. هنگام خرید تجهیزات پزشکی خانگی در نظر بگیرید کدام وسیله راحت تر و قابل استفاده تر است، پول خود را برای آن صرف کنید.

فهرست تجهیزات پزشکی

7. یک فهرست بنویسید.

  • اگر می خواهید یک اتاق و یا خانه را بطور کامل با تجهیزات پزشکی خانگی پر کنید، بهتر است از وسایلی که می خواهید یک فهرست تهیه کنید. برای ایجاد یک فهرست از وسایل ضروری مورد نیاز از یک متخصص تراپی و یا دکتر راهنمایی بخواهید تا بدلیل تنوع وسایل سردرگم نشوید.

نصب حرفه ای تجهیزات پزشکی

8. لوازم را بطور حرفه ای نصب کنید.

 با نصب رمپ برای ویلچر و یا آسانسور برای تخت توسط یک شخص حرفه ای، از ایمنی تجهیزات مطمئن شوید.

برای این که این وسایل بتوانند وزن شخص را تحم کنند باید به دیوار ها پیچ شوند و با براکت های ایکنی محافظت شوند، به همین دلیل بگردید و یک شرکت متخصص در زمینه نصب وسایل پزشکی پیدا کنید تا به شما ضمانت کنند که این کار قرار است درست انجام شود.

3 اسفند 1397
تعداد بازدید: 84
سایر اطلاعات
برای اطلاعات بیشتر به لینک مقابل مراجعه کنید:  https://www.wikihow.com/

نظرات

021-55435143
@sedanmedsales
مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×
Parse Time: 0.085s
Duration Query
0.0000140667 SELECT configuration_id AS cfgId, configuration_key AS cfgKey, configuration_value AS cfgValue FROM configuration
0.0005030632 SELECT configuration_id AS cfgId, configuration_key AS cfgKey, configuration_value AS cfgValue FROM configuration
0.0000050068 SELECT * FROM languages ORDER BY sort_order ASC
0.0002181530 SELECT * FROM languages ORDER BY sort_order ASC
0.0000050068 SELECT title, code, symbol_left, symbol_right, decimal_point, thousands_point, decimal_places, value FROM currencies
0.0002250671 SELECT title, code, symbol_left, symbol_right, decimal_point, thousands_point, decimal_places, value FROM currencies
0.0000040531 SELECT * FROM configuration_description WHERE (language_id = :languages_id OR language_id = 0) AND configuration_id IN ('12', '610', '611', '612', '613', '708', '722', '723', '724', '725', '726', '727', '731', '729', '614', '1718')
0.0002739429 SELECT * FROM configuration_description WHERE (language_id = :languages_id OR language_id = 0) AND configuration_id IN (:configuration_id)
0.0000050068 SELECT ig.images_group_id, ig.save_path, ig.watermarking_status, ig.has_thumb, ig.thumb_width, ig.thumb_height, ig.max_width, ig.max_height, ig.default_image, ig.position, ig.multi_image, ig.date_added, ig.last_modified, ig.item_type, igi.images_group_title FROM images_group AS ig JOIN images_group_info AS igi ON igi.images_group_id=ig.images_group_id WHERE igi.languages_id = :languages_id
0.0002579689 SELECT ig.images_group_id, ig.save_path, ig.watermarking_status, ig.has_thumb, ig.thumb_width, ig.thumb_height, ig.max_width, ig.max_height, ig.default_image, ig.position, ig.multi_image, ig.date_added, ig.last_modified, ig.item_type, igi.images_group_title FROM images_group AS ig JOIN images_group_info AS igi ON igi.images_group_id=ig.images_group_id WHERE igi.languages_id = :languages_id
0.0000050068 SELECT *, GREATEST(a.articles_date_available, a.articles_date_added) AS articles_date FROM articles AS a JOIN articles_description AS ad USING(articles_id) WHERE a.articles_id = :id AND ad.language_id = :lng_id
0.0003669262 SELECT *, GREATEST(a.articles_date_available, a.articles_date_added) AS articles_date FROM articles AS a JOIN articles_description AS ad USING(articles_id) WHERE a.articles_id = :id AND ad.language_id = :lng_id
0.0000030994 Update articles_description SET articles_viewed = articles_viewed + 1 WHERE articles_id = :id AND language_id = :lng_id
0.0001389980 Update articles_description SET articles_viewed = articles_viewed + 1 WHERE articles_id = :id AND language_id = :lng_id
0.0000019073 SELECT articles_topics_id FROM articles_to_topics WHERE articles_id = :id
0.0001358986 SELECT articles_topics_id FROM articles_to_topics WHERE articles_id = :id
0.0000050068 SELECT c.categories_id, c.categories_image, c.parent_id, c.sort_order, c.date_added, cd.categories_name FROM categories AS c JOIN categories_description AS cd ON c.categories_id = cd.categories_id WHERE cd.language_id = :lang_id ORDER BY c.sort_order
0.0019299984 SELECT c.categories_id, c.categories_image, c.parent_id, c.sort_order, c.date_added, cd.categories_name FROM categories AS c JOIN categories_description AS cd ON c.categories_id = cd.categories_id WHERE cd.language_id = :lang_id ORDER BY c.sort_order
0.0000059605 SELECT * FROM articles_topics AS t JOIN articles_topics_description AS td USING(articles_topics_id) WHERE td.language_id = :lang_id ORDER BY t.sort_order
0.0008029938 SELECT * FROM articles_topics AS t JOIN articles_topics_description AS td USING(articles_topics_id) WHERE td.language_id = :lang_id ORDER BY t.sort_order
0.0000040531 SELECT parent_id FROM articles_topics WHERE articles_topics_id = :id
0.0001089573 SELECT parent_id FROM articles_topics WHERE articles_topics_id = :id
0.0000040531 SELECT b.* FROM banners AS b WHERE b.status = '1' AND b.banners_group = :group ORDER BY sort_order ASC LIMIT :limit
0.0003058910 SELECT b.* FROM banners AS b WHERE b.status = '1' AND b.banners_group = :group ORDER BY sort_order ASC LIMIT :limit
0.0000021458 SELECT * FROM banners AS b LEFT JOIN banners_history AS bh ON b.banners_id = bh.banners_id WHERE b.banners_group = :group AND b.status = 1 AND date_format(banners_history_date, '%Y%m%d') = date_format(now(), '%Y%m%d')
0.0001740456 SELECT * FROM banners AS b LEFT JOIN banners_history AS bh ON b.banners_id = bh.banners_id WHERE b.banners_group = :group AND b.status = 1 AND date_format(banners_history_date, '%Y%m%d') = date_format(now(), '%Y%m%d')
0.0000030994 SELECT * FROM banners AS b LEFT JOIN banners_history AS bh ON b.banners_id = bh.banners_id WHERE b.banners_group = :group AND b.status = 1 AND date_format(banners_history_date, '%Y%m%d') = date_format(now(), '%Y%m%d')
0.0001509190 SELECT * FROM banners AS b LEFT JOIN banners_history AS bh ON b.banners_id = bh.banners_id WHERE b.banners_group = :group AND b.status = 1 AND date_format(banners_history_date, '%Y%m%d') = date_format(now(), '%Y%m%d')
0.0000028610 SELECT * FROM banners AS b LEFT JOIN banners_history AS bh ON b.banners_id = bh.banners_id WHERE b.banners_group = :group AND b.status = 1 AND date_format(banners_history_date, '%Y%m%d') = date_format(now(), '%Y%m%d')
0.0001211166 SELECT * FROM banners AS b LEFT JOIN banners_history AS bh ON b.banners_id = bh.banners_id WHERE b.banners_group = :group AND b.status = 1 AND date_format(banners_history_date, '%Y%m%d') = date_format(now(), '%Y%m%d')
0.0000040531 SELECT * FROM articles_xsell AS x JOIN products AS p USING(products_id) JOIN products_description AS pd USING(products_id) WHERE x.articles_id = :id AND pd.language_id = :lng_id ORDER BY x.sort_order ASC limit 6
0.0002510548 SELECT * FROM articles_xsell AS x JOIN products AS p USING(products_id) JOIN products_description AS pd USING(products_id) WHERE x.articles_id = :id AND pd.language_id = :lng_id ORDER BY x.sort_order ASC limit 6
0.0000040531 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0002558231 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0000019073 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0001640320 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0000019073 SELECT p.pages_id, pd.pages_name, pd.pages_description, p.pages_image, p.pages_date_added FROM pages AS p JOIN pages_description AS pd ON pd.pages_id = p.pages_id WHERE p.pages_status = '1' and pd.language_id = :lang_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order LIMIT :limit
0.0001249313 SELECT p.pages_id, pd.pages_name, pd.pages_description, p.pages_image, p.pages_date_added FROM pages AS p JOIN pages_description AS pd ON pd.pages_id = p.pages_id WHERE p.pages_status = '1' and pd.language_id = :lang_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order LIMIT :limit
0.0000030994 SELECT * FROM banners WHERE banners_group = :group AND status = '1' ORDER BY sort_order ASC LIMIT 1
0.0001349449 SELECT * FROM banners WHERE banners_group = :group AND status = '1' ORDER BY sort_order ASC LIMIT 1
Total: 0.0067300797 Query count: 40