مولاژ یا مدل آناتومی انسانی

مدل‌های آناتومی انسانی - مولاژ انسانی

مدل‌های آناتومی انسانی از جمله منابع آموزشی و یادگیری مهم و اساسی محسوب می‌شوند.

این مولاژها توسط مدارس و کالج بکار رفته و تصویر شفاف‌تری را راجع به مسائل پیچیده ی حاکم بر آناتومی انسانی پیش روی دانشجویان قرار خواهد داد.
در این وضعیت تجربه‌ی یادگیری دانشجویان بهبود یافته و تمامی دستاوردهای یادگیری بخوبی پوشش داده می‌شوند.
فراگیری آناتومی از طریق مولاژهای آناتومی به مراتب آسان‌تر و لذت بخش تر می‌باشد.

دانشجویان و کار آموزانی که با روش‌های بصری و عملی در مسیر یادگیری گام بر می‌دارند از مزایای مولاژهای آناتومی بشدت بهره مند می‌شوند.
امکان لمس از نزدیک و بررسی دقیق مدل فراهم می‌باشد.
در محیط خانه به یک آزمایشگاه کامل دسترسی نداریم ، بنابراین دسترسی به این مدل‌ها تجربه‌ی یادگیری آسان‌تر و لذت بخش تری را فراهم می‌سازد.

مدل‌های آناتومی انسان در اشکال، ابعاد، رنگ‌ها و جنس‌های مختلفی در دسترس هستند.
مدل‌های آناتومی انسان برای بخش‌هایی همچون سر، مغز، کمر، اندام‌های جانبی، اعصاب، اسکلت، دست، چشم، گوش، دندان، قلب، پوست و سایر قسمت‌های بدن طراحی شده‌اند. نیاز به مولاژ آناتومی بدن در قسمت‌های حدقه‌ی چشم، قلب، بازو ، مفصل لگن براحتی با توجه به محصولات موجود در بازار برآورده می‌شود.
تولید کنندگان بسته‌های آزمایشات علمی و محصولات آزمایشگاهی مدارس این مولاژها را در انواع مختلف تولید کرده و نیازها و ملزومات مختلفی را برآورده می‌سازند.
همچنین مدل‌های بزرگ و کوچکی برای استفاده در منزل و مدرسه در دسترس می‌باشند.

در زمانه‌ی فعلی مدل‌های چهاربعدی نیز در دسترس می‌باشند.
این مدل‌ها کیفیت بسیار بالایی داشته و حاوی جزئیات فراوانی راجع به بخش‌های مختلف بدن انسان می‌باشند.
مدل‌های آناتومی برای آموزش‌های پیشرفته و ارتقای دانش متخصصان پزشکی مفید واقع می‌شوند.

قبل از خرید یک مدل آناتومی لازم است پاره‌ای نکات را در ذهن داشته باشید،
برای مثال هدف از خرید محصول، تعداد افراد استفاده کننده از آن، تفکیک پذیری آن ، مواد بکار رفته در ساخت آن ، اعتبار تولید کننده یا تأمین کننده و مطلوبیت کیفیت محصول.
چنین بررسی‌هایی خسته کننده بوده اما متضمن کیفیت مولاژ آناتومی در دست استفاده می‌باشند.

به منظور دسترسی به تعدادی از مولاژهای آناتومی انسانی با کیفیت می‌توانید با کارشناسان تجهیزات پزشکی سدان در تماس باشید. 

در این وبسایت کیت‌های آزمایشات علمی، کیت‌های پروژه‌های علمی ، کیت‌های علمی آموزشی، تجهیزات آزمایشگاه فیزیک ، تجهیزات آزمایشگاه زیست شناسی، کیت پروژه‌های شیمی و سایر وسایل آزمایشگاهی قابل دسترسی می‌باشند.

4 اسفند 1397
تعداد بازدید: 74

نظرات

021-55435143
@sedanmedsales
مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×
Parse Time: 0.084s
Duration Query
0.0000128746 SELECT configuration_id AS cfgId, configuration_key AS cfgKey, configuration_value AS cfgValue FROM configuration
0.0006408691 SELECT configuration_id AS cfgId, configuration_key AS cfgKey, configuration_value AS cfgValue FROM configuration
0.0000030994 SELECT * FROM languages ORDER BY sort_order ASC
0.0001909733 SELECT * FROM languages ORDER BY sort_order ASC
0.0000040531 SELECT title, code, symbol_left, symbol_right, decimal_point, thousands_point, decimal_places, value FROM currencies
0.0001940727 SELECT title, code, symbol_left, symbol_right, decimal_point, thousands_point, decimal_places, value FROM currencies
0.0000030994 SELECT * FROM configuration_description WHERE (language_id = :languages_id OR language_id = 0) AND configuration_id IN ('12', '610', '611', '612', '613', '708', '722', '723', '724', '725', '726', '727', '731', '729', '614', '1718')
0.0003728867 SELECT * FROM configuration_description WHERE (language_id = :languages_id OR language_id = 0) AND configuration_id IN (:configuration_id)
0.0000050068 SELECT ig.images_group_id, ig.save_path, ig.watermarking_status, ig.has_thumb, ig.thumb_width, ig.thumb_height, ig.max_width, ig.max_height, ig.default_image, ig.position, ig.multi_image, ig.date_added, ig.last_modified, ig.item_type, igi.images_group_title FROM images_group AS ig JOIN images_group_info AS igi ON igi.images_group_id=ig.images_group_id WHERE igi.languages_id = :languages_id
0.0003209114 SELECT ig.images_group_id, ig.save_path, ig.watermarking_status, ig.has_thumb, ig.thumb_width, ig.thumb_height, ig.max_width, ig.max_height, ig.default_image, ig.position, ig.multi_image, ig.date_added, ig.last_modified, ig.item_type, igi.images_group_title FROM images_group AS ig JOIN images_group_info AS igi ON igi.images_group_id=ig.images_group_id WHERE igi.languages_id = :languages_id
0.0000059605 SELECT *, GREATEST(a.articles_date_available, a.articles_date_added) AS articles_date FROM articles AS a JOIN articles_description AS ad USING(articles_id) WHERE a.articles_id = :id AND ad.language_id = :lng_id
0.0003590584 SELECT *, GREATEST(a.articles_date_available, a.articles_date_added) AS articles_date FROM articles AS a JOIN articles_description AS ad USING(articles_id) WHERE a.articles_id = :id AND ad.language_id = :lng_id
0.0000030994 SELECT authors_name, authors_image FROM articles_authors WHERE articles_authors_id = :aid
0.0001897812 SELECT authors_name, authors_image FROM articles_authors WHERE articles_authors_id = :aid
0.0000028610 Update articles_description SET articles_viewed = articles_viewed + 1 WHERE articles_id = :id AND language_id = :lng_id
0.0001299381 Update articles_description SET articles_viewed = articles_viewed + 1 WHERE articles_id = :id AND language_id = :lng_id
0.0000019073 SELECT articles_topics_id FROM articles_to_topics WHERE articles_id = :id
0.0001940727 SELECT articles_topics_id FROM articles_to_topics WHERE articles_id = :id
0.0000050068 SELECT c.categories_id, c.categories_image, c.parent_id, c.sort_order, c.date_added, cd.categories_name FROM categories AS c JOIN categories_description AS cd ON c.categories_id = cd.categories_id WHERE cd.language_id = :lang_id ORDER BY c.sort_order
0.0020279884 SELECT c.categories_id, c.categories_image, c.parent_id, c.sort_order, c.date_added, cd.categories_name FROM categories AS c JOIN categories_description AS cd ON c.categories_id = cd.categories_id WHERE cd.language_id = :lang_id ORDER BY c.sort_order
0.0000050068 SELECT * FROM articles_topics AS t JOIN articles_topics_description AS td USING(articles_topics_id) WHERE td.language_id = :lang_id ORDER BY t.sort_order
0.0008010864 SELECT * FROM articles_topics AS t JOIN articles_topics_description AS td USING(articles_topics_id) WHERE td.language_id = :lang_id ORDER BY t.sort_order
0.0000040531 SELECT parent_id FROM articles_topics WHERE articles_topics_id = :id
0.0000939369 SELECT parent_id FROM articles_topics WHERE articles_topics_id = :id
0.0000050068 SELECT b.* FROM banners AS b WHERE b.status = '1' AND b.banners_group = :group ORDER BY sort_order ASC LIMIT :limit
0.0002958775 SELECT b.* FROM banners AS b WHERE b.status = '1' AND b.banners_group = :group ORDER BY sort_order ASC LIMIT :limit
0.0000028610 SELECT * FROM banners AS b LEFT JOIN banners_history AS bh ON b.banners_id = bh.banners_id WHERE b.banners_group = :group AND b.status = 1 AND date_format(banners_history_date, '%Y%m%d') = date_format(now(), '%Y%m%d')
0.0001950264 SELECT * FROM banners AS b LEFT JOIN banners_history AS bh ON b.banners_id = bh.banners_id WHERE b.banners_group = :group AND b.status = 1 AND date_format(banners_history_date, '%Y%m%d') = date_format(now(), '%Y%m%d')
0.0000019073 SELECT * FROM banners AS b LEFT JOIN banners_history AS bh ON b.banners_id = bh.banners_id WHERE b.banners_group = :group AND b.status = 1 AND date_format(banners_history_date, '%Y%m%d') = date_format(now(), '%Y%m%d')
0.0001378059 SELECT * FROM banners AS b LEFT JOIN banners_history AS bh ON b.banners_id = bh.banners_id WHERE b.banners_group = :group AND b.status = 1 AND date_format(banners_history_date, '%Y%m%d') = date_format(now(), '%Y%m%d')
0.0000030994 SELECT * FROM banners AS b LEFT JOIN banners_history AS bh ON b.banners_id = bh.banners_id WHERE b.banners_group = :group AND b.status = 1 AND date_format(banners_history_date, '%Y%m%d') = date_format(now(), '%Y%m%d')
0.0001277924 SELECT * FROM banners AS b LEFT JOIN banners_history AS bh ON b.banners_id = bh.banners_id WHERE b.banners_group = :group AND b.status = 1 AND date_format(banners_history_date, '%Y%m%d') = date_format(now(), '%Y%m%d')
0.0000038147 SELECT * FROM articles_xsell AS x JOIN products AS p USING(products_id) JOIN products_description AS pd USING(products_id) WHERE x.articles_id = :id AND pd.language_id = :lng_id ORDER BY x.sort_order ASC limit 6
0.0002820492 SELECT * FROM articles_xsell AS x JOIN products AS p USING(products_id) JOIN products_description AS pd USING(products_id) WHERE x.articles_id = :id AND pd.language_id = :lng_id ORDER BY x.sort_order ASC limit 6
0.0000038147 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0002410412 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0000028610 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0001559258 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0000030994 SELECT p.pages_id, pd.pages_name, pd.pages_description, p.pages_image, p.pages_date_added FROM pages AS p JOIN pages_description AS pd ON pd.pages_id = p.pages_id WHERE p.pages_status = '1' and pd.language_id = :lang_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order LIMIT :limit
0.0001218319 SELECT p.pages_id, pd.pages_name, pd.pages_description, p.pages_image, p.pages_date_added FROM pages AS p JOIN pages_description AS pd ON pd.pages_id = p.pages_id WHERE p.pages_status = '1' and pd.language_id = :lang_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order LIMIT :limit
0.0000019073 SELECT * FROM banners WHERE banners_group = :group AND status = '1' ORDER BY sort_order ASC LIMIT 1
0.0001249313 SELECT * FROM banners WHERE banners_group = :group AND status = '1' ORDER BY sort_order ASC LIMIT 1
Total: 0.0072822571 Query count: 42