ماسک فیلتر دار LSS

ماسک فیلتر دار LSS

ماسک فیلتر دار 5 لایه

دارای دیافراگم سوپاپ از سیلیکون بهداشتی که موجب تنفس بهتر و آرامش بیشتر در فرد می گردد.

حذف ایروسل های روغنی