نخ و سوزن کاتکوت پلین راد و کاتینگ با طول سوزنهای مختلف

برند:  سوپا و هور طب و هورا طب
وضعیت: تماس بگیرید
مشاوره تلگرامی
نخ و سوزن کاتکوت پلین راد و کاتینگ با طول سوزنهای مختلف

نخ و سوزن کاتکوت پلین راد و کاتینگ با طول سوزنهای مختلف


توصيف محصول :
نخ بخيه جراحي کاتگوت يک نخ بخيه جراحي استريل قابل جذب استريل است که از بافت همبندتخليص شده (کلاژن)مشتق از لايه سروز روده گاو(BOVINE)يا لايه زير مخاطي روده گوسفند(OVINE) تشکيل شده است.کاتگوت کروميک نخ کاتگوت جراحي است که اعمالي براي افزايش مدت مقاومت آن در برابر روند هضم يا افزودن املاح کروم انجام شده است .اين نخ به رنگ زردکهربايي است .نخ کاتگوک پلين با انواع سايزها و طول هاي مختلف، متصل به سوزن(فولاد ضد زنگ) با انواع و اندازه هاي مختلف وجود دارد جزئيات کامل انواع آن در کاتالوگ ارائه شده است نخ کاتگوت پلين در مايع نگهدارنده اي بسته بندي مي شود.

انديکاسيون :

نخ بخيه کاتگوت پلين بطور کلي براي نزديک کردن و يا بستن نسج نرم از جمله در اعمال جرحي چشم پزشکي بکار مي رود.

کاربرد:

نخ بخيه بايستي بر اساس وضعيت بيمار ،تجربه جراحي و تکنيک جراحي و اندازه زخم انتخاب و بکارگرفته شود.

عملکرد:

با بکارگيري نخ بخيه کاتگوت پلين،التهاب بافتي مختصري ايجاد مي شود که از مشخصات واکنش جسم خارجي است.با جذب نخ کاتگوت جراحي در روند هضم آنريمي پروتئوليتيک ،قدرت کششي و توده نخ بخيه از بين مي رود.با توجه به تغيير و تنوع ذاتي يک ماده طبيعي ،ارقام مربوط به ازبين رفتن قدرت کششي و زمان جذب پس از بکارگيري نخ،تنها به عنوان راهنماي کلي ارائه مي شود.قدرت موثرنخ بخيه معمولاٌدر فاصله زماني 7-14 روز از بين مي رود و جذب نخ اصولاٌ تازمان 70روز بطورکامل انجام مي شود.دربدن انسان عوامل مختلفي ممکن است برازبين رفتن قدرت کششي و سرعت جذب اثربگذارد.دو عامل عمده عبارتند از:

1: عفونت : نخ کاتگوت پلين در بافت عفوني سريعتر از بافت غيرعفوني جذب مي شود.
2:جايگاههاي بافتي:نخ کاتگوت پلين در نسوجي که مقدار آنزيم هاي پروتئوليتيک بيشتري وجود دارد،مانند ترشحات معده ،دهانه رحم و واژن،سريعتر جذب مي شود.

کنتراانديکاسيون:

اين نوع نخ بخيه ، قابل جذب است ، نبايستي در مناطقي بکار رود که نزديکي نسوج به مدت طولاني ودرشرايط استرس موردنياز است.مصرف نخ کاتگوت پلين در نسوج قلب و عروق و اعصاب کنتراانديکه است.مصرف نخ کاتگوت پلين در بيماران دچارحساسيت يا آلرژي شناخته شده نسبت به کلاژن کنترا انديکه است،زيرا کاتگوت ماده اي است با پايه کلاژن است.

هشدار/احتياط/تداخل عمل:

کاربران بايستي پيش از استفاده از نخ بخيه کاتگوت براي بستن زخم با تکنيک هاي به کارگيري و گره زدن اين نوع نخ آشنا باشند زيرا ممکن است خطر باز شدن زخم بر حسب محل بکارگيري ونوع بخيه مورد استفاده متغيرباشد.جراحان در زمان انتخاب نخ بخيه کاتگوت بايستي شرايط عملکرد اين نوع نخ را در شرايط بدن موجود زنده (که در بخش عملکرد توضيح داده شد)درنظربگيرند.ممکن است استفاده از اين نوع نخ بخيه درافراد مسن ،دچار سوءتغذيه يا بيمارن ناتوان يا در بيماران مبتلا به عوارضي که مي توانند روند ترميم زخم را به تاخيراندازد،متناسب نباشد. همانند هر جسم خارجي ديگر تماس طولاني مدت هر نوع نخ بخيه با محلولهاي نمکي ،همانند محلولهاي موجود در سيستم اداراي يا صفراوي ، ممکن است منجر به تشکيل سنگ شود نخ کاتگوت پلين بعنوان يک نخ بخيه قابل جذب مي تواند بطور موقت يک جسم خارجي عمل نمايد.براي درمان و کنترل زخمهاي آلوده ياعفوني بايستي روش هاي جراحي پذيرفته را بکار گرفت. جراح براي بستن مناطقي که تحت اتساع انبساط ياکشيدگي و يا هستند يا ممکن است نياز به حمايتي بيشتري داشته باشند بايستي همانند تمام انواع بخيه هاي قابل جذب،استفاده از نخ بخيه غيرقابل جذب کمکي رادر نظر داشته باشد.برخي بيماران ممکن است نسبت به کلاژن افزايش حساسيت داشته باشند و ممکن است يک واکنش ايمونولوژيک ازخودبروز دهند.در برخي شرايط ،به خصوص در اعمال جراحي ارتوپدي ممکن است بر اساس انتخاب جراح مفاصل مورد نظر را به کمک فيکساتور خارجي انجام شود.در نسوج داراي جريان خون ناکافي،بايستي در کاربرد نخ بخيه قابل جذب دقت کرد ، در کاربرد نخ کاتگوت يا هرماده ديگرنخ بخيه بايستي دقت کرد تا آسيبي ايجاد نشود بايستي از آسيب پيچشي يا خرد و له شدگي در اثربکارگيري ايزارهاي جراحي مانندفرسپس يا سوزنگير اجتناب کرد.محکم بودن کافي گره مستلزم استفاده تکنيک جراحي استاندارد با گره مسطح و ضربدري مي باشد  که بر حسب شرايط جراحي و تجربه جراح توان گره هاي اضافي به ان ازود.هنگام پايين بردن گره ،از کشش غيرضروري نخ اجتناب کنيد تا ميزان اصطکاک سطحي و ضعيف شدنرشته نخ کاهش يابد.هنگام بازکردن بسته بندي نخ مراقب باشيد ،زيرا ممکن است حاوي مايع نگهدارنده باشد. هنگام کار با سوزن هاي جراحي بايستي مراقبت کرد تا آسيبي ايجاد نشود. . سوزن را در ناحيه بين يک سوم (3/1)تا نصف (2/1)فاصله از محل اتصال به نخ تا نوک سوزن بگيريد.گرفتن ناحيه نوک سوزن باعث مشکل درعملکرد فرورفتن سوزن شده و ممکن است منجر به شکستن سوزن شود.گرفتن ناحيه انتهايي يا محل اتصال به نخ باعث خميدگي يا شکستن سوزن مي شود. منجر به به خميدگي يا شکستگي سوزن شود.شکل دادن مجدد به سوزن مي تواند باعث از بين رفتن استحکام آن و کاهش مقاومت سوزن در برابر خميدگي شود.کاربران بايستي هنگام کار با سوزنهاي جراحي احتياط کنند تا نوک سوزن بطور اتفاقي وارد دست آنها نشود. سوزن هاي استفاده شده را در محفظه هاي ((اشياءتيز))دوربياندازيد.

عوارض جانبي و واکنش هاي نامطلوب:عوارض نامطلوب ناشي از مصرف اين محصول عبارتند از :واکنش هاي آلرژيک در برخي بيماران و تحريک موضعي موقتي در محل زخم و بدنبال آن واکنش هاي التهابي جسم خارجي بصورت موقت و در حد متوسط.نخ کاتگوت همانند تمام اجسام خارجي مي تواند عفونت موجود را تشديد کند.

استريليته:

نخ بخيه کاتگوت پلين با روش پرتوتابي استريل مي شود.اين محصول را مجدد اٌ استريل نکنيد.چنانچه بسته بندي باز يا معيوب است از محصول استفاده نکنيد.نخ بخيه بازشده و مصرف نشده را دوربياندازيد.

نگهداري:

شرايط توصيه شده براي نگهداري:دماي کمتر از 25 درجه سانتيگراد،دور از رطوبت و گرماي مستقيم .پس از گذشت تاريخ انقضاءاز محصول استفاده نکنيد.

درصورت آسيب بسته بندي مورد استفاده قرارنگيرد.
پس از مصرف ازبين برده شود.مشخصات فنی نخ و سوزن کاتکوت پلین راد و کاتینگ با طول سوزنهای مختلف

نخ جراحی
نوع نخ : کات گوت پلین
نوع سوزن : کاتینگ (Cutting)
021-55435143
@sedanmedsales
مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×