نخ و سوزن کاتکوت پلین راد و کاتینگ با طول سوزنهای مختلف

برند:  سوپا و هور طب و هورا طب
وضعیت: تماس بگیرید
مشاوره تلگرامی
نخ و سوزن کاتکوت پلین راد و کاتینگ با طول سوزنهای مختلف

نخ و سوزن کاتکوت پلین راد و کاتینگ با طول سوزنهای مختلف


توصيف محصول :
نخ بخيه جراحي کاتگوت يک نخ بخيه جراحي استريل قابل جذب استريل است که از بافت همبندتخليص شده (کلاژن)مشتق از لايه سروز روده گاو(BOVINE)يا لايه زير مخاطي روده گوسفند(OVINE) تشکيل شده است.کاتگوت کروميک نخ کاتگوت جراحي است که اعمالي براي افزايش مدت مقاومت آن در برابر روند هضم يا افزودن املاح کروم انجام شده است .اين نخ به رنگ زردکهربايي است .نخ کاتگوک پلين با انواع سايزها و طول هاي مختلف، متصل به سوزن(فولاد ضد زنگ) با انواع و اندازه هاي مختلف وجود دارد جزئيات کامل انواع آن در کاتالوگ ارائه شده است نخ کاتگوت پلين در مايع نگهدارنده اي بسته بندي مي شود.

انديکاسيون :

نخ بخيه کاتگوت پلين بطور کلي براي نزديک کردن و يا بستن نسج نرم از جمله در اعمال جرحي چشم پزشکي بکار مي رود.

کاربرد:

نخ بخيه بايستي بر اساس وضعيت بيمار ،تجربه جراحي و تکنيک جراحي و اندازه زخم انتخاب و بکارگرفته شود.

عملکرد:

با بکارگيري نخ بخيه کاتگوت پلين،التهاب بافتي مختصري ايجاد مي شود که از مشخصات واکنش جسم خارجي است.با جذب نخ کاتگوت جراحي در روند هضم آنريمي پروتئوليتيک ،قدرت کششي و توده نخ بخيه از بين مي رود.با توجه به تغيير و تنوع ذاتي يک ماده طبيعي ،ارقام مربوط به ازبين رفتن قدرت کششي و زمان جذب پس از بکارگيري نخ،تنها به عنوان راهنماي کلي ارائه مي شود.قدرت موثرنخ بخيه معمولاٌدر فاصله زماني 7-14 روز از بين مي رود و جذب نخ اصولاٌ تازمان 70روز بطورکامل انجام مي شود.دربدن انسان عوامل مختلفي ممکن است برازبين رفتن قدرت کششي و سرعت جذب اثربگذارد.دو عامل عمده عبارتند از:

1: عفونت : نخ کاتگوت پلين در بافت عفوني سريعتر از بافت غيرعفوني جذب مي شود.
2:جايگاههاي بافتي:نخ کاتگوت پلين در نسوجي که مقدار آنزيم هاي پروتئوليتيک بيشتري وجود دارد،مانند ترشحات معده ،دهانه رحم و واژن،سريعتر جذب مي شود.

کنتراانديکاسيون:

اين نوع نخ بخيه ، قابل جذب است ، نبايستي در مناطقي بکار رود که نزديکي نسوج به مدت طولاني ودرشرايط استرس موردنياز است.مصرف نخ کاتگوت پلين در نسوج قلب و عروق و اعصاب کنتراانديکه است.مصرف نخ کاتگوت پلين در بيماران دچارحساسيت يا آلرژي شناخته شده نسبت به کلاژن کنترا انديکه است،زيرا کاتگوت ماده اي است با پايه کلاژن است.

هشدار/احتياط/تداخل عمل:

کاربران بايستي پيش از استفاده از نخ بخيه کاتگوت براي بستن زخم با تکنيک هاي به کارگيري و گره زدن اين نوع نخ آشنا باشند زيرا ممکن است خطر باز شدن زخم بر حسب محل بکارگيري ونوع بخيه مورد استفاده متغيرباشد.جراحان در زمان انتخاب نخ بخيه کاتگوت بايستي شرايط عملکرد اين نوع نخ را در شرايط بدن موجود زنده (که در بخش عملکرد توضيح داده شد)درنظربگيرند.ممکن است استفاده از اين نوع نخ بخيه درافراد مسن ،دچار سوءتغذيه يا بيمارن ناتوان يا در بيماران مبتلا به عوارضي که مي توانند روند ترميم زخم را به تاخيراندازد،متناسب نباشد. همانند هر جسم خارجي ديگر تماس طولاني مدت هر نوع نخ بخيه با محلولهاي نمکي ،همانند محلولهاي موجود در سيستم اداراي يا صفراوي ، ممکن است منجر به تشکيل سنگ شود نخ کاتگوت پلين بعنوان يک نخ بخيه قابل جذب مي تواند بطور موقت يک جسم خارجي عمل نمايد.براي درمان و کنترل زخمهاي آلوده ياعفوني بايستي روش هاي جراحي پذيرفته را بکار گرفت. جراح براي بستن مناطقي که تحت اتساع انبساط ياکشيدگي و يا هستند يا ممکن است نياز به حمايتي بيشتري داشته باشند بايستي همانند تمام انواع بخيه هاي قابل جذب،استفاده از نخ بخيه غيرقابل جذب کمکي رادر نظر داشته باشد.برخي بيماران ممکن است نسبت به کلاژن افزايش حساسيت داشته باشند و ممکن است يک واکنش ايمونولوژيک ازخودبروز دهند.در برخي شرايط ،به خصوص در اعمال جراحي ارتوپدي ممکن است بر اساس انتخاب جراح مفاصل مورد نظر را به کمک فيکساتور خارجي انجام شود.در نسوج داراي جريان خون ناکافي،بايستي در کاربرد نخ بخيه قابل جذب دقت کرد ، در کاربرد نخ کاتگوت يا هرماده ديگرنخ بخيه بايستي دقت کرد تا آسيبي ايجاد نشود بايستي از آسيب پيچشي يا خرد و له شدگي در اثربکارگيري ايزارهاي جراحي مانندفرسپس يا سوزنگير اجتناب کرد.محکم بودن کافي گره مستلزم استفاده تکنيک جراحي استاندارد با گره مسطح و ضربدري مي باشد  که بر حسب شرايط جراحي و تجربه جراح توان گره هاي اضافي به ان ازود.هنگام پايين بردن گره ،از کشش غيرضروري نخ اجتناب کنيد تا ميزان اصطکاک سطحي و ضعيف شدنرشته نخ کاهش يابد.هنگام بازکردن بسته بندي نخ مراقب باشيد ،زيرا ممکن است حاوي مايع نگهدارنده باشد. هنگام کار با سوزن هاي جراحي بايستي مراقبت کرد تا آسيبي ايجاد نشود. . سوزن را در ناحيه بين يک سوم (3/1)تا نصف (2/1)فاصله از محل اتصال به نخ تا نوک سوزن بگيريد.گرفتن ناحيه نوک سوزن باعث مشکل درعملکرد فرورفتن سوزن شده و ممکن است منجر به شکستن سوزن شود.گرفتن ناحيه انتهايي يا محل اتصال به نخ باعث خميدگي يا شکستن سوزن مي شود. منجر به به خميدگي يا شکستگي سوزن شود.شکل دادن مجدد به سوزن مي تواند باعث از بين رفتن استحکام آن و کاهش مقاومت سوزن در برابر خميدگي شود.کاربران بايستي هنگام کار با سوزنهاي جراحي احتياط کنند تا نوک سوزن بطور اتفاقي وارد دست آنها نشود. سوزن هاي استفاده شده را در محفظه هاي ((اشياءتيز))دوربياندازيد.

عوارض جانبي و واکنش هاي نامطلوب:عوارض نامطلوب ناشي از مصرف اين محصول عبارتند از :واکنش هاي آلرژيک در برخي بيماران و تحريک موضعي موقتي در محل زخم و بدنبال آن واکنش هاي التهابي جسم خارجي بصورت موقت و در حد متوسط.نخ کاتگوت همانند تمام اجسام خارجي مي تواند عفونت موجود را تشديد کند.

استريليته:

نخ بخيه کاتگوت پلين با روش پرتوتابي استريل مي شود.اين محصول را مجدد اٌ استريل نکنيد.چنانچه بسته بندي باز يا معيوب است از محصول استفاده نکنيد.نخ بخيه بازشده و مصرف نشده را دوربياندازيد.

نگهداري:

شرايط توصيه شده براي نگهداري:دماي کمتر از 25 درجه سانتيگراد،دور از رطوبت و گرماي مستقيم .پس از گذشت تاريخ انقضاءاز محصول استفاده نکنيد.

درصورت آسيب بسته بندي مورد استفاده قرارنگيرد.
پس از مصرف ازبين برده شود.مشخصات فنی نخ و سوزن کاتکوت پلین راد و کاتینگ با طول سوزنهای مختلف

نخ جراحی
نوع نخ : کات گوت پلین
نوع سوزن : کاتینگ (Cutting)
021-55435143
@sedanmedsales
مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×
Parse Time: 0.100s
Duration Query
0.0000121593 SELECT configuration_id AS cfgId, configuration_key AS cfgKey, configuration_value AS cfgValue FROM configuration
0.0005118847 SELECT configuration_id AS cfgId, configuration_key AS cfgKey, configuration_value AS cfgValue FROM configuration
0.0000028610 SELECT * FROM languages ORDER BY sort_order ASC
0.0001230240 SELECT * FROM languages ORDER BY sort_order ASC
0.0000040531 SELECT title, code, symbol_left, symbol_right, decimal_point, thousands_point, decimal_places, value FROM currencies
0.0001242161 SELECT title, code, symbol_left, symbol_right, decimal_point, thousands_point, decimal_places, value FROM currencies
0.0000030994 SELECT * FROM configuration_description WHERE (language_id = :languages_id OR language_id = 0) AND configuration_id IN ('12', '610', '611', '612', '613', '708', '722', '723', '724', '725', '726', '727', '731', '729', '614', '1718')
0.0002160072 SELECT * FROM configuration_description WHERE (language_id = :languages_id OR language_id = 0) AND configuration_id IN (:configuration_id)
0.0000050068 SELECT ig.images_group_id, ig.save_path, ig.watermarking_status, ig.has_thumb, ig.thumb_width, ig.thumb_height, ig.max_width, ig.max_height, ig.default_image, ig.position, ig.multi_image, ig.date_added, ig.last_modified, ig.item_type, igi.images_group_title FROM images_group AS ig JOIN images_group_info AS igi ON igi.images_group_id=ig.images_group_id WHERE igi.languages_id = :languages_id
0.0001881123 SELECT ig.images_group_id, ig.save_path, ig.watermarking_status, ig.has_thumb, ig.thumb_width, ig.thumb_height, ig.max_width, ig.max_height, ig.default_image, ig.position, ig.multi_image, ig.date_added, ig.last_modified, ig.item_type, igi.images_group_title FROM images_group AS ig JOIN images_group_info AS igi ON igi.images_group_id=ig.images_group_id WHERE igi.languages_id = :languages_id
0.0000040531 SELECT products_id, products_quantity, products_model, products_image, products_price, products_date_added, products_last_modified, products_date_available, products_weight, products_status, products_tax_class_id, manufacturers_id, products_ordered FROM products WHERE products_id = :products_id
0.0001471043 SELECT products_id, products_quantity, products_model, products_image, products_price, products_date_added, products_last_modified, products_date_available, products_weight, products_status, products_tax_class_id, manufacturers_id, products_ordered FROM products WHERE products_id = :products_id
0.0000021458 SELECT products_name, products_url, products_viewed FROM products_description WHERE language_id = :language_id AND products_id = :products_id
0.0001180172 SELECT products_name, products_url, products_viewed FROM products_description WHERE language_id = :language_id AND products_id = :products_id
0.0000021458 SELECT specials_new_products_price, expires_date FROM specials WHERE products_id = :products_id AND status = 1
0.0001099110 SELECT specials_new_products_price, expires_date FROM specials WHERE products_id = :products_id AND status = 1
0.0000021458 SELECT products_related_id FROM import_cross_products WHERE products_id = :products_id
0.0001130104 SELECT products_related_id FROM import_cross_products WHERE products_id = :products_id
0.0000028610 SELECT products_id, products_description, products_meta_description, products_meta_keywords FROM products_description WHERE products_id = :products_id AND language_id = :language_id
0.0001139641 SELECT products_id, products_description, products_meta_description, products_meta_keywords FROM products_description WHERE products_id = :products_id AND language_id = :language_id
0.0000040531 SELECT m.*, mi.manufacturers_url, mi.url_clicked, mi.date_last_click FROM manufacturers AS m JOIN manufacturers_info AS mi ON m.manufacturers_id = mi.manufacturers_id WHERE m.manufacturers_id = :id AND mi.languages_id = :language_id
0.0001549721 SELECT m.*, mi.manufacturers_url, mi.url_clicked, mi.date_last_click FROM manufacturers AS m JOIN manufacturers_info AS mi ON m.manufacturers_id = mi.manufacturers_id WHERE m.manufacturers_id = :id AND mi.languages_id = :language_id
0.0000019073 SELECT ct.cloud_tags_id, ct.cloud_tags_counts, ct.cloud_tags_similars, ctd.cloud_tags_name FROM (cloud_tags_to_products AS c2p JOIN cloud_tags AS ct ON c2p.cloud_tags_id = ct.cloud_tags_id) JOIN cloud_tags_description AS ctd ON ct.cloud_tags_id = ctd.cloud_tags_id WHERE c2p.products_id = :products_id AND ctd.language_id = :language_id ORDER BY ct.cloud_tags_counts DESC
0.0135200024 SELECT ct.cloud_tags_id, ct.cloud_tags_counts, ct.cloud_tags_similars, ctd.cloud_tags_name FROM (cloud_tags_to_products AS c2p JOIN cloud_tags AS ct ON c2p.cloud_tags_id = ct.cloud_tags_id) JOIN cloud_tags_description AS ctd ON ct.cloud_tags_id = ctd.cloud_tags_id WHERE c2p.products_id = :products_id AND ctd.language_id = :language_id ORDER BY ct.cloud_tags_counts DESC
0.0000040531 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
0.0007441044 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
0.0000021458 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
0.0007059574 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
0.0000030994 SELECT v.videos_id, v.videos_poster, v.date_added, v.last_modified, vd.videos_title, vd.videos_description FROM videos AS v JOIN videos_description AS vd ON v.videos_id = vd.videos_id AND vd.language_id = :language_id JOIN videos_to_products AS v2p ON v.videos_id = v2p.videos_id WHERE v2p.products_id = :product_id AND v.enabled = 1 ORDER BY v2p.sort_order ASC
0.0001540184 SELECT v.videos_id, v.videos_poster, v.date_added, v.last_modified, vd.videos_title, vd.videos_description FROM videos AS v JOIN videos_description AS vd ON v.videos_id = vd.videos_id AND vd.language_id = :language_id JOIN videos_to_products AS v2p ON v.videos_id = v2p.videos_id WHERE v2p.products_id = :product_id AND v.enabled = 1 ORDER BY v2p.sort_order ASC
0.0000019073 SELECT pefg.products_extra_fields_groups_id, pefgd.products_extra_fields_groups_title FROM products_extra_fields_groups pefg, products_extra_fields_groups_description pefgd WHERE pefg.products_extra_fields_groups_status = 1 AND pefg.products_extra_fields_groups_id <> :default_group AND pefg.products_extra_fields_groups_id = pefgd.products_extra_fields_groups_id AND pefgd.language_id = :lng_id ORDER BY pefg.products_extra_fields_groups_order ASC
0.0002031326 SELECT pefg.products_extra_fields_groups_id, pefgd.products_extra_fields_groups_title FROM products_extra_fields_groups pefg, products_extra_fields_groups_description pefgd WHERE pefg.products_extra_fields_groups_status = 1 AND pefg.products_extra_fields_groups_id <> :default_group AND pefg.products_extra_fields_groups_id = pefgd.products_extra_fields_groups_id AND pefgd.language_id = :lng_id ORDER BY pefg.products_extra_fields_groups_order ASC
0.0000019073 SELECT p2e.*, e.products_extra_fields_name, e.products_extra_fields_order, e.products_extra_fields_status, e.products_extra_fields_groups_id, e.products_extra_fields_type_id FROM products_extra_fields AS e LEFT JOIN products_to_products_extra_fields AS p2e ON p2e.products_extra_fields_id = e.products_extra_fields_id WHERE p2e.products_id = :products_id AND (e.languages_id = '0' OR e.languages_id = :language_id) AND e.products_extra_fields_status = 1 ORDER BY e.products_extra_fields_order ASC
0.0002019405 SELECT p2e.*, e.products_extra_fields_name, e.products_extra_fields_order, e.products_extra_fields_status, e.products_extra_fields_groups_id, e.products_extra_fields_type_id FROM products_extra_fields AS e LEFT JOIN products_to_products_extra_fields AS p2e ON p2e.products_extra_fields_id = e.products_extra_fields_id WHERE p2e.products_id = :products_id AND (e.languages_id = '0' OR e.languages_id = :language_id) AND e.products_extra_fields_status = 1 ORDER BY e.products_extra_fields_order ASC
0.0000019073 SELECT products_extra_fields_id, products_extra_fields_lists_id, products_extra_fields_lists_name FROM products_extra_fields_lists ORDER BY products_extra_fields_lists_order ASC
0.0002508163 SELECT products_extra_fields_id, products_extra_fields_lists_id, products_extra_fields_lists_name FROM products_extra_fields_lists ORDER BY products_extra_fields_lists_order ASC
0.0000030994 SELECT a.products_attributes_id AS attributes_id, a.options_id, a.options_values_id AS values_id, a.options_values_price AS price, a.price_prefix, a.enabled, o.products_options_name AS options_name, o.products_options_type AS options_type, o.pages_id, v.products_options_values_name AS values_name, v.products_options_values_style AS values_style FROM (products_attributes AS a LEFT JOIN products_options AS o ON a.options_id = o.products_options_id) LEFT JOIN products_options_values AS v ON a.options_values_id = v.products_options_values_id WHERE a.products_id = :products_id AND o.language_id = :language_id AND v.language_id = :language_id ORDER BY o.sort_order ASC, a.sort_order ASC
0.0001749992 SELECT a.products_attributes_id AS attributes_id, a.options_id, a.options_values_id AS values_id, a.options_values_price AS price, a.price_prefix, a.enabled, o.products_options_name AS options_name, o.products_options_type AS options_type, o.pages_id, v.products_options_values_name AS values_name, v.products_options_values_style AS values_style FROM (products_attributes AS a LEFT JOIN products_options AS o ON a.options_id = o.products_options_id) LEFT JOIN products_options_values AS v ON a.options_values_id = v.products_options_values_id WHERE a.products_id = :products_id AND o.language_id = :language_id AND v.language_id = :language_id ORDER BY o.sort_order ASC, a.sort_order ASC
0.0000030994 SELECT count(reviews_id) AS count, SUM(reviews_rating) AS total FROM reviews WHERE products_id = :product_id AND approved = 1
0.0001130104 SELECT count(reviews_id) AS count, SUM(reviews_rating) AS total FROM reviews WHERE products_id = :product_id AND approved = 1
0.0000021458 UPDATE products_description SET products_viewed = products_viewed+1 WHERE products_id = :product_id AND language_id = :lang_id
0.0001418591 UPDATE products_description SET products_viewed = products_viewed+1 WHERE products_id = :product_id AND language_id = :lang_id
0.0000030994 SELECT categories_id FROM products_to_categories WHERE products_id = :products_id
0.0001068115 SELECT categories_id FROM products_to_categories WHERE products_id = :products_id
0.0000030994 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0001070499 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000019073 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000960827 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000019073 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0001008511 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000009537 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000760555 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000019073 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000419617 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000021458 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
0.0000541210 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
0.0000021458 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
0.0000998974 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
0.0000019073 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
0.0001020432 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
0.0000038147 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
0.0000839233 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
0.0000040531 SELECT c.categories_id, c.categories_image, c.parent_id, c.sort_order, c.date_added, cd.categories_name FROM categories AS c JOIN categories_description AS cd ON c.categories_id = cd.categories_id WHERE cd.language_id = :lang_id ORDER BY c.sort_order
0.0017161369 SELECT c.categories_id, c.categories_image, c.parent_id, c.sort_order, c.date_added, cd.categories_name FROM categories AS c JOIN categories_description AS cd ON c.categories_id = cd.categories_id WHERE cd.language_id = :lang_id ORDER BY c.sort_order
0.0000038147 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0001130104 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000021458 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000970364 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000019073 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000929832 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000021458 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000939369 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000059605 SELECT a.articles_id, a.articles_image, GREATEST(a.articles_date_added, COALESCE(a.articles_date_available, 0)) AS articles_date, a.articles_authors_id, ad.articles_name, ad.articles_summary, ad.articles_viewed FROM articles AS a JOIN articles_description AS ad ON a.articles_id = ad.articles_id JOIN articles_xsell AS x ON a.articles_id = x.articles_id WHERE x.products_id = :id AND ad.language_id = :lng_id AND a.articles_status = 1 ORDER BY articles_date DESC
0.0003349781 SELECT a.articles_id, a.articles_image, GREATEST(a.articles_date_added, COALESCE(a.articles_date_available, 0)) AS articles_date, a.articles_authors_id, ad.articles_name, ad.articles_summary, ad.articles_viewed FROM articles AS a JOIN articles_description AS ad ON a.articles_id = ad.articles_id JOIN articles_xsell AS x ON a.articles_id = x.articles_id WHERE x.products_id = :id AND ad.language_id = :lng_id AND a.articles_status = 1 ORDER BY articles_date DESC
0.0000028610 SELECT products_id, products_quantity, products_model, products_image, products_price, products_date_added, products_last_modified, products_date_available, products_weight, products_status, products_tax_class_id, manufacturers_id, products_ordered FROM products WHERE products_id = :products_id
0.0000879765 SELECT products_id, products_quantity, products_model, products_image, products_price, products_date_added, products_last_modified, products_date_available, products_weight, products_status, products_tax_class_id, manufacturers_id, products_ordered FROM products WHERE products_id = :products_id
0.0000019073 SELECT products_name, products_url, products_viewed FROM products_description WHERE language_id = :language_id AND products_id = :products_id
0.0001068115 SELECT products_name, products_url, products_viewed FROM products_description WHERE language_id = :language_id AND products_id = :products_id
0.0000019073 SELECT specials_new_products_price, expires_date FROM specials WHERE products_id = :products_id AND status = 1
0.0000998974 SELECT specials_new_products_price, expires_date FROM specials WHERE products_id = :products_id AND status = 1
0.0000028610 SELECT products_related_id FROM import_cross_products WHERE products_id = :products_id
0.0001649857 SELECT products_related_id FROM import_cross_products WHERE products_id = :products_id
0.0000019073 SELECT pop_id, pop_products_id_slave AS products_id, pop_order_id FROM products_related_products WHERE pop_products_id_master = :products_id ORDER BY pop_order_id ASC
0.0002379417 SELECT pop_id, pop_products_id_slave AS products_id, pop_order_id FROM products_related_products WHERE pop_products_id_master = :products_id ORDER BY pop_order_id ASC
0.0000028610 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0002069473 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0000030994 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0002090931 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0000019073 SELECT p.pages_id, pd.pages_name, pd.pages_description, p.pages_image, p.pages_date_added FROM pages AS p JOIN pages_description AS pd ON pd.pages_id = p.pages_id WHERE p.pages_status = '1' and pd.language_id = :lang_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order LIMIT :limit
0.0001580715 SELECT p.pages_id, pd.pages_name, pd.pages_description, p.pages_image, p.pages_date_added FROM pages AS p JOIN pages_description AS pd ON pd.pages_id = p.pages_id WHERE p.pages_status = '1' and pd.language_id = :lang_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order LIMIT :limit
0.0000028610 SELECT * FROM banners WHERE banners_group = :group AND status = '1' ORDER BY sort_order ASC LIMIT 1
0.0001528263 SELECT * FROM banners WHERE banners_group = :group AND status = '1' ORDER BY sort_order ASC LIMIT 1
Total: 0.0230064392 Query count: 92