دستکش وینیل اپی پرفکت

Op Perfect Vinyl Glove
برند:  حریر
وضعیت: تماس بگیرید
مشاوره تلگرامی
دستکش وینیل اپی پرفکت

دستکش وینیل اپی پرفکت | Op Perfect Vinyl Glove

 دستکش وینیل اپی پرفکت گزینه بسیار مناسبی جهت جلوگیری از انتقال آلودگی و بیماری است


ویژگی های دستکش وینیل اپی پرفکت

 • مناسب کمک های اولیه و معاینات پزشکی
 • ضد حساسیت
 • 100 عددی
 • سایز بزرگ
 • بدون پودر
 • تعداد دربسته : 50 جفت
 • تعداد در کارتن : 10 بسته = 500 جفت
 • تولید شده در ایران در کارخانه حریر

 • کارایی دستکش وینیل اپی پرفکت

  دستکش وینیل اپی پرفکت جايگزين ايده آل برای افرادی است که به لاتكس آلرژی دارند. این دستکش ها دارای فرمولاسيون نرم و روان، مواد قابل انعطاف برای داشتن احساس بهتر در طول استفاده و كاهش خستگی ناشی از استفاده ی طولانی مدت هستند. به دلیل بدون پودر بودن، این دستکش ها برای افرادی كه به مواد تشكيل دهنده پودر دستكش آلرژی دارند، مناسب است و همچنین اين ويژگی خطر ايجاد حساسيت در افراد را كاهش می دهد.

  فشار مورد نياز برای پارگی اين دستكش ها 9 مگاپاسکال می باشد

  دستکش های وینیل مانع خوبی برای مواد بایولوژیک هستند، اما نباید به عنوان مانع برای مواد شیمیایی به کار برده شود. 

  از تماس مستقیم با نور خورشید، نور دارای اشعه، گرما و رطوبت جلوگیری شود. 

  اشخاص با حساسیت قبلی از تماس با دستکش خودداری کنند. 

  در دمای بیش از 37 درجه سانتیگراد نگهداری نشود. 

  در جای خشک و با تهویه مناسب نگهداری شود.

  مشخصات فنی دستکش وینیل اپی پرفکت

  دستکش
  عاج : بدون عاج
  میزان پودر : کم پودر
  نوع دستکش : وینیل
  021-55435143
  @sedanmedsales
  مرورگر شما بسیار قدیمی است!
  جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
  ×
  Parse Time: 0.096s
  Duration Query
  0.0000119209 SELECT configuration_id AS cfgId, configuration_key AS cfgKey, configuration_value AS cfgValue FROM configuration
  0.0005269051 SELECT configuration_id AS cfgId, configuration_key AS cfgKey, configuration_value AS cfgValue FROM configuration
  0.0000030994 SELECT * FROM languages ORDER BY sort_order ASC
  0.0002071857 SELECT * FROM languages ORDER BY sort_order ASC
  0.0000040531 SELECT title, code, symbol_left, symbol_right, decimal_point, thousands_point, decimal_places, value FROM currencies
  0.0001621246 SELECT title, code, symbol_left, symbol_right, decimal_point, thousands_point, decimal_places, value FROM currencies
  0.0000030994 SELECT * FROM configuration_description WHERE (language_id = :languages_id OR language_id = 0) AND configuration_id IN ('12', '610', '611', '612', '613', '708', '722', '723', '724', '725', '726', '727', '731', '729', '614', '1718')
  0.0002739429 SELECT * FROM configuration_description WHERE (language_id = :languages_id OR language_id = 0) AND configuration_id IN (:configuration_id)
  0.0000050068 SELECT ig.images_group_id, ig.save_path, ig.watermarking_status, ig.has_thumb, ig.thumb_width, ig.thumb_height, ig.max_width, ig.max_height, ig.default_image, ig.position, ig.multi_image, ig.date_added, ig.last_modified, ig.item_type, igi.images_group_title FROM images_group AS ig JOIN images_group_info AS igi ON igi.images_group_id=ig.images_group_id WHERE igi.languages_id = :languages_id
  0.0002739429 SELECT ig.images_group_id, ig.save_path, ig.watermarking_status, ig.has_thumb, ig.thumb_width, ig.thumb_height, ig.max_width, ig.max_height, ig.default_image, ig.position, ig.multi_image, ig.date_added, ig.last_modified, ig.item_type, igi.images_group_title FROM images_group AS ig JOIN images_group_info AS igi ON igi.images_group_id=ig.images_group_id WHERE igi.languages_id = :languages_id
  0.0000050068 SELECT products_id, products_quantity, products_model, products_image, products_price, products_date_added, products_last_modified, products_date_available, products_weight, products_status, products_tax_class_id, manufacturers_id, products_ordered FROM products WHERE products_id = :products_id
  0.0002441406 SELECT products_id, products_quantity, products_model, products_image, products_price, products_date_added, products_last_modified, products_date_available, products_weight, products_status, products_tax_class_id, manufacturers_id, products_ordered FROM products WHERE products_id = :products_id
  0.0000019073 SELECT products_name, products_url, products_viewed FROM products_description WHERE language_id = :language_id AND products_id = :products_id
  0.0001451969 SELECT products_name, products_url, products_viewed FROM products_description WHERE language_id = :language_id AND products_id = :products_id
  0.0000021458 SELECT specials_new_products_price, expires_date FROM specials WHERE products_id = :products_id AND status = 1
  0.0001420975 SELECT specials_new_products_price, expires_date FROM specials WHERE products_id = :products_id AND status = 1
  0.0000030994 SELECT products_related_id FROM import_cross_products WHERE products_id = :products_id
  0.0001428127 SELECT products_related_id FROM import_cross_products WHERE products_id = :products_id
  0.0000028610 SELECT products_id, products_description, products_meta_description, products_meta_keywords FROM products_description WHERE products_id = :products_id AND language_id = :language_id
  0.0000989437 SELECT products_id, products_description, products_meta_description, products_meta_keywords FROM products_description WHERE products_id = :products_id AND language_id = :language_id
  0.0000028610 SELECT m.*, mi.manufacturers_url, mi.url_clicked, mi.date_last_click FROM manufacturers AS m JOIN manufacturers_info AS mi ON m.manufacturers_id = mi.manufacturers_id WHERE m.manufacturers_id = :id AND mi.languages_id = :language_id
  0.0001990795 SELECT m.*, mi.manufacturers_url, mi.url_clicked, mi.date_last_click FROM manufacturers AS m JOIN manufacturers_info AS mi ON m.manufacturers_id = mi.manufacturers_id WHERE m.manufacturers_id = :id AND mi.languages_id = :language_id
  0.0000019073 SELECT ct.cloud_tags_id, ct.cloud_tags_counts, ct.cloud_tags_similars, ctd.cloud_tags_name FROM (cloud_tags_to_products AS c2p JOIN cloud_tags AS ct ON c2p.cloud_tags_id = ct.cloud_tags_id) JOIN cloud_tags_description AS ctd ON ct.cloud_tags_id = ctd.cloud_tags_id WHERE c2p.products_id = :products_id AND ctd.language_id = :language_id ORDER BY ct.cloud_tags_counts DESC
  0.0139060020 SELECT ct.cloud_tags_id, ct.cloud_tags_counts, ct.cloud_tags_similars, ctd.cloud_tags_name FROM (cloud_tags_to_products AS c2p JOIN cloud_tags AS ct ON c2p.cloud_tags_id = ct.cloud_tags_id) JOIN cloud_tags_description AS ctd ON ct.cloud_tags_id = ctd.cloud_tags_id WHERE c2p.products_id = :products_id AND ctd.language_id = :language_id ORDER BY ct.cloud_tags_counts DESC
  0.0000021458 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
  0.0008540154 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
  0.0000028610 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
  0.0007898808 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
  0.0000028610 SELECT v.videos_id, v.videos_poster, v.date_added, v.last_modified, vd.videos_title, vd.videos_description FROM videos AS v JOIN videos_description AS vd ON v.videos_id = vd.videos_id AND vd.language_id = :language_id JOIN videos_to_products AS v2p ON v.videos_id = v2p.videos_id WHERE v2p.products_id = :product_id AND v.enabled = 1 ORDER BY v2p.sort_order ASC
  0.0002319813 SELECT v.videos_id, v.videos_poster, v.date_added, v.last_modified, vd.videos_title, vd.videos_description FROM videos AS v JOIN videos_description AS vd ON v.videos_id = vd.videos_id AND vd.language_id = :language_id JOIN videos_to_products AS v2p ON v.videos_id = v2p.videos_id WHERE v2p.products_id = :product_id AND v.enabled = 1 ORDER BY v2p.sort_order ASC
  0.0000028610 SELECT pefg.products_extra_fields_groups_id, pefgd.products_extra_fields_groups_title FROM products_extra_fields_groups pefg, products_extra_fields_groups_description pefgd WHERE pefg.products_extra_fields_groups_status = 1 AND pefg.products_extra_fields_groups_id <> :default_group AND pefg.products_extra_fields_groups_id = pefgd.products_extra_fields_groups_id AND pefgd.language_id = :lng_id ORDER BY pefg.products_extra_fields_groups_order ASC
  0.0002689362 SELECT pefg.products_extra_fields_groups_id, pefgd.products_extra_fields_groups_title FROM products_extra_fields_groups pefg, products_extra_fields_groups_description pefgd WHERE pefg.products_extra_fields_groups_status = 1 AND pefg.products_extra_fields_groups_id <> :default_group AND pefg.products_extra_fields_groups_id = pefgd.products_extra_fields_groups_id AND pefgd.language_id = :lng_id ORDER BY pefg.products_extra_fields_groups_order ASC
  0.0000030994 SELECT p2e.*, e.products_extra_fields_name, e.products_extra_fields_order, e.products_extra_fields_status, e.products_extra_fields_groups_id, e.products_extra_fields_type_id FROM products_extra_fields AS e LEFT JOIN products_to_products_extra_fields AS p2e ON p2e.products_extra_fields_id = e.products_extra_fields_id WHERE p2e.products_id = :products_id AND (e.languages_id = '0' OR e.languages_id = :language_id) AND e.products_extra_fields_status = 1 ORDER BY e.products_extra_fields_order ASC
  0.0003130436 SELECT p2e.*, e.products_extra_fields_name, e.products_extra_fields_order, e.products_extra_fields_status, e.products_extra_fields_groups_id, e.products_extra_fields_type_id FROM products_extra_fields AS e LEFT JOIN products_to_products_extra_fields AS p2e ON p2e.products_extra_fields_id = e.products_extra_fields_id WHERE p2e.products_id = :products_id AND (e.languages_id = '0' OR e.languages_id = :language_id) AND e.products_extra_fields_status = 1 ORDER BY e.products_extra_fields_order ASC
  0.0000028610 SELECT products_extra_fields_id, products_extra_fields_lists_id, products_extra_fields_lists_name FROM products_extra_fields_lists ORDER BY products_extra_fields_lists_order ASC
  0.0002210140 SELECT products_extra_fields_id, products_extra_fields_lists_id, products_extra_fields_lists_name FROM products_extra_fields_lists ORDER BY products_extra_fields_lists_order ASC
  0.0000028610 SELECT a.products_attributes_id AS attributes_id, a.options_id, a.options_values_id AS values_id, a.options_values_price AS price, a.price_prefix, a.enabled, o.products_options_name AS options_name, o.products_options_type AS options_type, o.pages_id, v.products_options_values_name AS values_name, v.products_options_values_style AS values_style FROM (products_attributes AS a LEFT JOIN products_options AS o ON a.options_id = o.products_options_id) LEFT JOIN products_options_values AS v ON a.options_values_id = v.products_options_values_id WHERE a.products_id = :products_id AND o.language_id = :language_id AND v.language_id = :language_id ORDER BY o.sort_order ASC, a.sort_order ASC
  0.0002799034 SELECT a.products_attributes_id AS attributes_id, a.options_id, a.options_values_id AS values_id, a.options_values_price AS price, a.price_prefix, a.enabled, o.products_options_name AS options_name, o.products_options_type AS options_type, o.pages_id, v.products_options_values_name AS values_name, v.products_options_values_style AS values_style FROM (products_attributes AS a LEFT JOIN products_options AS o ON a.options_id = o.products_options_id) LEFT JOIN products_options_values AS v ON a.options_values_id = v.products_options_values_id WHERE a.products_id = :products_id AND o.language_id = :language_id AND v.language_id = :language_id ORDER BY o.sort_order ASC, a.sort_order ASC
  0.0000021458 SELECT count(reviews_id) AS count, SUM(reviews_rating) AS total FROM reviews WHERE products_id = :product_id AND approved = 1
  0.0001580715 SELECT count(reviews_id) AS count, SUM(reviews_rating) AS total FROM reviews WHERE products_id = :product_id AND approved = 1
  0.0000030994 UPDATE products_description SET products_viewed = products_viewed+1 WHERE products_id = :product_id AND language_id = :lang_id
  0.0001108646 UPDATE products_description SET products_viewed = products_viewed+1 WHERE products_id = :product_id AND language_id = :lang_id
  0.0000009537 SELECT categories_id FROM products_to_categories WHERE products_id = :products_id
  0.0001339912 SELECT categories_id FROM products_to_categories WHERE products_id = :products_id
  0.0000030994 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0001289845 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0000021458 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0000889301 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0000009537 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0000770092 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0000019073 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0000689030 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0000019073 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0000400543 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0000019073 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
  0.0001339912 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
  0.0000019073 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
  0.0000970364 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
  0.0000019073 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
  0.0000751019 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
  0.0000021458 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
  0.0000469685 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
  0.0000030994 SELECT c.categories_id, c.categories_image, c.parent_id, c.sort_order, c.date_added, cd.categories_name FROM categories AS c JOIN categories_description AS cd ON c.categories_id = cd.categories_id WHERE cd.language_id = :lang_id ORDER BY c.sort_order
  0.0016939640 SELECT c.categories_id, c.categories_image, c.parent_id, c.sort_order, c.date_added, cd.categories_name FROM categories AS c JOIN categories_description AS cd ON c.categories_id = cd.categories_id WHERE cd.language_id = :lang_id ORDER BY c.sort_order
  0.0000028610 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0001530647 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0000030994 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0001249313 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0000019073 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0001161098 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0000019073 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0000908375 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
  0.0000028610 SELECT a.articles_id, a.articles_image, GREATEST(a.articles_date_added, COALESCE(a.articles_date_available, 0)) AS articles_date, a.articles_authors_id, ad.articles_name, ad.articles_summary, ad.articles_viewed FROM articles AS a JOIN articles_description AS ad ON a.articles_id = ad.articles_id JOIN articles_xsell AS x ON a.articles_id = x.articles_id WHERE x.products_id = :id AND ad.language_id = :lng_id AND a.articles_status = 1 ORDER BY articles_date DESC
  0.0004019737 SELECT a.articles_id, a.articles_image, GREATEST(a.articles_date_added, COALESCE(a.articles_date_available, 0)) AS articles_date, a.articles_authors_id, ad.articles_name, ad.articles_summary, ad.articles_viewed FROM articles AS a JOIN articles_description AS ad ON a.articles_id = ad.articles_id JOIN articles_xsell AS x ON a.articles_id = x.articles_id WHERE x.products_id = :id AND ad.language_id = :lng_id AND a.articles_status = 1 ORDER BY articles_date DESC
  0.0000028610 SELECT products_id, products_quantity, products_model, products_image, products_price, products_date_added, products_last_modified, products_date_available, products_weight, products_status, products_tax_class_id, manufacturers_id, products_ordered FROM products WHERE products_id = :products_id
  0.0001218319 SELECT products_id, products_quantity, products_model, products_image, products_price, products_date_added, products_last_modified, products_date_available, products_weight, products_status, products_tax_class_id, manufacturers_id, products_ordered FROM products WHERE products_id = :products_id
  0.0000019073 SELECT products_name, products_url, products_viewed FROM products_description WHERE language_id = :language_id AND products_id = :products_id
  0.0001049042 SELECT products_name, products_url, products_viewed FROM products_description WHERE language_id = :language_id AND products_id = :products_id
  0.0000021458 SELECT specials_new_products_price, expires_date FROM specials WHERE products_id = :products_id AND status = 1
  0.0000920296 SELECT specials_new_products_price, expires_date FROM specials WHERE products_id = :products_id AND status = 1
  0.0000021458 SELECT products_related_id FROM import_cross_products WHERE products_id = :products_id
  0.0001189709 SELECT products_related_id FROM import_cross_products WHERE products_id = :products_id
  0.0000021458 SELECT pop_id, pop_products_id_slave AS products_id, pop_order_id FROM products_related_products WHERE pop_products_id_master = :products_id ORDER BY pop_order_id ASC
  0.0001721382 SELECT pop_id, pop_products_id_slave AS products_id, pop_order_id FROM products_related_products WHERE pop_products_id_master = :products_id ORDER BY pop_order_id ASC
  0.0000030994 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
  0.0002548695 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
  0.0000019073 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
  0.0001780987 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
  0.0000019073 SELECT p.pages_id, pd.pages_name, pd.pages_description, p.pages_image, p.pages_date_added FROM pages AS p JOIN pages_description AS pd ON pd.pages_id = p.pages_id WHERE p.pages_status = '1' and pd.language_id = :lang_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order LIMIT :limit
  0.0001449585 SELECT p.pages_id, pd.pages_name, pd.pages_description, p.pages_image, p.pages_date_added FROM pages AS p JOIN pages_description AS pd ON pd.pages_id = p.pages_id WHERE p.pages_status = '1' and pd.language_id = :lang_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order LIMIT :limit
  0.0000030994 SELECT * FROM banners WHERE banners_group = :group AND status = '1' ORDER BY sort_order ASC LIMIT 1
  0.0001759529 SELECT * FROM banners WHERE banners_group = :group AND status = '1' ORDER BY sort_order ASC LIMIT 1
  Total: 0.0245132446 Query count: 92