پالس اکسیمتر پرتابل مدل A360

برند:  Jerry
وضعیت: تماس بگیرید
مشاوره تلگرامی
پالس اکسیمتر پرتابل مدل A360

پالس اکسیمتر پرتابل مدل A360دستگاه پالس اكسي متر براي سنجش و نمايش درصد اشباع اكسيژن در خون به صورت غير تهاجمي (بدون ورود حسگر يا الكترود به داخل 

بدن ) به كار مي رود.در اين دستگاه از تغيير ضريب جذب خون در اثر تغيير ميزان اكسيژن اشباع ‌شده استفاده مي‌شود.

قسمت هاي تشكيل دهنده:

1- كابل بيمار: 

شامل قطعات زير است :

سوكت اتصال به دستگاه
كابل
گيره انگشتي
منبع نور قرمز از نوع LED
منبع IR
سنسور نوري

2- كابل برق:

جهت تامين الكتريسيته مورد نياز دستگاه از برق شهري

3- صفحه نمايش: 

اغلب از نوع LCD رنگي بوده و علاوه بر نمايش 2 SPO ، تعداد ضربان قلب و منحني 2 SPO را نيز نمايش مي دهد . همچنين حد پايين و بالاي 

تنظيم شده براي آلارم هاي دستگاه و نيز پيغام هاي گوناگون دستگاه را نمايش مي دهد . در بعضي از مدل ها اين صفحه نمايش به صورت 

حساس به فشار انگشت بوده و از قسمتي تا تمام كار صفحه كليد دستگاه به آن واگذار مي شود.

4- صفحه كليد: 

با توجه به تنوع توليد كنندگان پالس اكسي متر و نيز تنوع محصولات موجود در بازار اين قسمت بسيار متنوع است . ولي به طور كلي بايد بتوان

اعمال زير را به وسيله آن انجام داد :

تنظيم حدود آلارم هاي دستگاه پالس اكسی متر
تنظيم ميزان روشنايي صفحه نمايش دستگاه پالس اكسي متر
قابليت FREEZE كردن نمودار نمايش داده شده توسط دستگاه پالس اكسی متر
تنظيم صداي beezer دستگاهپالس اكسي متر

5- باطري : 

مي تواند يكي از دو نوع زير باشد :

باطري نيكل كادميوم NI-CD
باطري سرب و اسيدي SLA

6- برد تغذيه :
 
تامين ولتاژ مورد نياز قسمت هاي مختلف دستگاه پالس اكسي متر و نيز شارژ باطري دستگاه پالس اكسي متر به عهده اين قسمت است.

اين برد خود از قسمت هاي زير تشكيل شده است :

سلكتور (110/220 ولت‌) فقط در بعضي از مدل ها
فيوز محافظ ( فقط در بعضي از مدل ها )
مدارات ايزولاسيون
ترانس كاهنده يا اتوترانس كاهنده
مدارات يكسو كننده
مدارات تثبيت كننده
فن ( فقط در بعضي از مدل ها )
ورودي برق DC() فقط در بعضي از مدل ها

7- سيستم پردازش اطلاعات:

وظيفه پردازش اطلاعات خام گرفته شده از طريق پروب و آماده سازي و تبديل آن ها به پارامترهاي قابل نمايش بر روي صفحه نمايش به عهده

اين قسمت است . موارد زير قسمتي از وظايف اين قسمت است :

محاسبه 2SPO خون از طريق اطلاعات به دست آمده از پروب انگشتي و نمايش آن بر روي صفحه نمايش
ايجاد منحني قلبي بيمار و نمايش آن بر روي صفحه نمايش
محاسبه تعداد ضربان قلب ازطريق اطلاعات به دست آمده از پروب انگشتي و نمايش آن بر روي صفحه نمايش دستگاه پالس اكسی متر
حفظ تنظيمات آلارم هاي گوناگون و كنترل و اعمال آن ها در زمان هاي مناسب
تنظيم ساعت ، تاريخ و….

سرويس و نگهداري دستگاه پالس اكسي متر

با توجه به اينكه در اكثر مدل های پالس اكسي متر از باطري سرب و اسيد استفاده مي شود هرگز نگذاريد باطري آن به طور كامل شارژ شود

هرگز كابل بيمار را نكشيد .
قسمت انگشتي كابل بيمار را به وسيله پنبه و الكل تميز نگهداريد .
به هنگام جابجايي بيمار مراقب دستگاه باشيد همچنين دستگاه را جايي بگذاريد كه با تكان هاي ناگهاني بيمار به زمين نيفتد .
در صورتي‌كه برق محلي كه در آن از اين وسيله استفاده مي كنيد داراي نوسانات شـديـد اسـت بـراي جلـوگيـري از صـدمـات احتمـالـي 
به برد تغذيه دستگاه ، حتما از استابيلايزر مناسب يا UPS استفاده كنيد
دستگاه پالس اكسي متر را متناسب با محلي كه در آن بايد كار كند انتخاب كنيد.

نحوه تست پروب به وسيله يك پالس اكسي متر سالم :

1- دستگاه را روشن كرده و پروب را به آن وصل كنيد .

2- در اين حالت بايد نور قرمز رنگي در داخل پروب و در يك سمت آن ديده شود . اگر اين نور را مشاهده نكرديد ، به احتمال قوي يكي از سيم‌هاي

پروب قطع شده است ( كمتر پيش مي آيد كه ديود نوري مولد اين نور بسوزد .)

3- در صورتي كه نور قرمز رنگ را مشاهده كرديد ولي با اين حال سيگنال مناسب توسط دستگاه نمايش داده نشد ، آنگاه ابتدا داخل پروب را با يك

پنبه آغشته به الكل سفيد تميز كنيد و سپس از سالم بودن فنر پروب ويا نحوه بستن صحيح آن اطمينان حاصل كنيد . اگر باز هم نتيجه مطلوب 

حاصل نشد ، اين بار بـايـد سـوكت انتهايي پروب را به لحاظ داشتن قطعي يا اتصال بررسي كنيد . در صورتي كه اين سوكت هم سالم بود ، به 

احتمال زياد اشكال از سنسورهاي پروب مي باشد و اين سنسورها بايد عوض شوند.

نكاتي در مورد سرويس پالس اكسي متر:

نكـاتـي كه در هنگام سرويس يا تعمير يك دستگاه پالس اكسي متر بايد مد نظر گرفته شود به شرح زير است:

1- كابل پاور: اولين موردي كه حتما بايد چـك شـود كابل پاور دستگاه است . در خيلي موارد اتفاق افتاده است كه دستگاهي را با اين توصيف 

كه سوخته و يا اصلا كار نمي كند براي سـرويـس داده مـي شـود و بعـد از مـدتـي معلوم مي‌شود كه مشكل تنها از كابل پاور دستگاه بوده است.

2- بـاطـري دستگاه:یکی از قسمت هاي اصلي دستگاه‌هاي پرتابل باطري آن است كه به دليل عدم استفاده صحيح از آن و در نظر نگرفتن دوره 

هاي شارژ و دشارژ آن زود خراب مي شود . در ايـن مـوارد دستگـاه بستـه بـه نـوع و مـدل آن مي‌تواند بي اشكال كار كند يا هنگام روشن شدن 

صداي زنگ اخبار يا مشابه آن از دستگاه شنيده مـي شـود يـا ايـنـكـه در بـعـضـي از مـدل هـا اصلا دستگاه روشن نمي شود .

3- فيوز دستگاه : دستگاه‌هاي پالس عموما داراي يـك و يـا دو فـيـوز دقيقا در ورودي برق شهري هستند . در صورتي‌كه برق شهري داراي 

نـوسـانـات شـديـد بـاشـد ايـن فيوزها در فواصل زماني كوتاه مي سوزند . البته بايد دقت داشت كه سوختن اين فيوز ها ممكن است به دليل

مشكل برد پاور دستگاه نيز باشد . به همين دليل دقت كنيد كه فيوزها را با فيوز مشابه جايگزين كنيد .

4- پروب دستگاه :دقت كنيد با توجه به اينكه قسمت مهمي از مشكلات دستگاه مي تواند به دليل اشكال در پروب آن باشد حتما دستگاه 

پالس اكسي متر را براي تعمير با پروب آن تحويل بگيريد . در مورد پروب هم ابتدا اتصالات مربوط به سوكت آن را بـررسـي كـنـيـد و سـپـس ديـود

منابع نور قرمز و مادون قرمز آن را چك كرده و دست آخر سنسور آن را به لحاظ سلامت بررسي كنيد.

5- صفحه نمايش دستگاه : در حال حاضر تقريبا همه مدل هاي موجود در بازار ايران داراي صفحات نمايشگر هستند . مشكلات صفحه نمايش

مي تواند عدم روشن شدن منبع تامين‌كننده نور زمينه يا سوختن و صدمه خوردن خود صفحه نمايش باشد . اگر با چنين موردي روبرو شديد ابتدا 

اين نكته را مد نظر بگيريد كه آيا قادر به تهيه صفحه نمايش هستيد و اين صفحه نمايش در بازار پيدا مي‌شود يا خير و بعد دستگاه را براي تعمير 

بپذيرد.

6- پاور دستگاه: برد پاور دستگاه يكي از حساسترين بردهاي دستگاه است كه در صورت صدمه خوردن دستگاه اصلا روشن نمي شود.

7- مشكلات ديگر: مشكلات ديگري نيز مي‌تواند براي دستگاه به وجود آيد . اين مشكلات با توجه به نوع دستگاه و نحوه طراحي آن بسيار متنوع

هستند و به سيستم‌هاي ميكروكنترلي و پردازنده هاي دستگاه بر‌مي‌گردد توصيه مي شود جهت تعمير دستگاه را به نمايندگي هاي مجاز آن 

تحويل دهيد.

روش تست تعدادي از قطعات:

تست LED: مولتي متر را روي تست ديود قرار داده و دو سر سيم ها ي آن به دوسر پايه‌‌هاي LED زده مي شود اگر LED روشن شد ، سالم

است در غير اين صورت سوخته است و بايد تعويض شود .

تست فتوسل: فتوسل يك سلول‌نوري است كه در اثر تابش نور توليد ولتاژ مي كند . لذا براي تست آن بايد مولتي‌متر را بر روي ولتمتر قرار داده

و دوسر سيم آن را به دو پايه فتوسل بزنيد . اگر با تابش نور به فتوسل ولتاژ دوسر آن در حدود 2/0 تا 3/0 بود ، فتوسل سالم است .

اهميت كاليبراسيون دستگاه:

از آنجا كه اين دستگاه در بخش هاي حساس بـيـمـارسـتـاني ICU-CCU-NICU مورد استفاده قـرار مـي گـيـرد بايد از صحت عملكرد اين دستگاه

اطمينان كافي پيدا شود.از جمله از عـوامـلـي كـه مـي تـوانـد مـوجـب ثـبـت نـتايج نادرست در دستگاه شود عبارتند از:

1- در معرض نور شديد قرار گرفتن

2- فشار خون خيلي بالا يا پايين شخص مورد آزمايش

3- دماي غيرعادي بافت

4- وجـود جذب كننده هايي مثل لاك يا رنگ

5-در وضــعــيـــت نـــامــنـــاســـب قــرار دادن انگشت اشاره در مكان مشخص آن در هنگام استفاده از دستگاه

021-55435143
@sedanmedsales
مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×
Parse Time: 0.095s
Duration Query
0.0000109673 SELECT configuration_id AS cfgId, configuration_key AS cfgKey, configuration_value AS cfgValue FROM configuration
0.0005199909 SELECT configuration_id AS cfgId, configuration_key AS cfgKey, configuration_value AS cfgValue FROM configuration
0.0000030994 SELECT * FROM languages ORDER BY sort_order ASC
0.0001280308 SELECT * FROM languages ORDER BY sort_order ASC
0.0000059605 SELECT title, code, symbol_left, symbol_right, decimal_point, thousands_point, decimal_places, value FROM currencies
0.0001919270 SELECT title, code, symbol_left, symbol_right, decimal_point, thousands_point, decimal_places, value FROM currencies
0.0000028610 SELECT * FROM configuration_description WHERE (language_id = :languages_id OR language_id = 0) AND configuration_id IN ('12', '610', '611', '612', '613', '708', '722', '723', '724', '725', '726', '727', '731', '729', '614', '1718')
0.0002000332 SELECT * FROM configuration_description WHERE (language_id = :languages_id OR language_id = 0) AND configuration_id IN (:configuration_id)
0.0000050068 SELECT ig.images_group_id, ig.save_path, ig.watermarking_status, ig.has_thumb, ig.thumb_width, ig.thumb_height, ig.max_width, ig.max_height, ig.default_image, ig.position, ig.multi_image, ig.date_added, ig.last_modified, ig.item_type, igi.images_group_title FROM images_group AS ig JOIN images_group_info AS igi ON igi.images_group_id=ig.images_group_id WHERE igi.languages_id = :languages_id
0.0002529621 SELECT ig.images_group_id, ig.save_path, ig.watermarking_status, ig.has_thumb, ig.thumb_width, ig.thumb_height, ig.max_width, ig.max_height, ig.default_image, ig.position, ig.multi_image, ig.date_added, ig.last_modified, ig.item_type, igi.images_group_title FROM images_group AS ig JOIN images_group_info AS igi ON igi.images_group_id=ig.images_group_id WHERE igi.languages_id = :languages_id
0.0000040531 SELECT products_id, products_quantity, products_model, products_image, products_price, products_date_added, products_last_modified, products_date_available, products_weight, products_status, products_tax_class_id, manufacturers_id, products_ordered FROM products WHERE products_id = :products_id
0.0002019405 SELECT products_id, products_quantity, products_model, products_image, products_price, products_date_added, products_last_modified, products_date_available, products_weight, products_status, products_tax_class_id, manufacturers_id, products_ordered FROM products WHERE products_id = :products_id
0.0000030994 SELECT products_name, products_url, products_viewed FROM products_description WHERE language_id = :language_id AND products_id = :products_id
0.0000998974 SELECT products_name, products_url, products_viewed FROM products_description WHERE language_id = :language_id AND products_id = :products_id
0.0000030994 SELECT specials_new_products_price, expires_date FROM specials WHERE products_id = :products_id AND status = 1
0.0000998974 SELECT specials_new_products_price, expires_date FROM specials WHERE products_id = :products_id AND status = 1
0.0000019073 SELECT products_related_id FROM import_cross_products WHERE products_id = :products_id
0.0001471043 SELECT products_related_id FROM import_cross_products WHERE products_id = :products_id
0.0000019073 SELECT products_id, products_description, products_meta_description, products_meta_keywords FROM products_description WHERE products_id = :products_id AND language_id = :language_id
0.0000700951 SELECT products_id, products_description, products_meta_description, products_meta_keywords FROM products_description WHERE products_id = :products_id AND language_id = :language_id
0.0000030994 SELECT m.*, mi.manufacturers_url, mi.url_clicked, mi.date_last_click FROM manufacturers AS m JOIN manufacturers_info AS mi ON m.manufacturers_id = mi.manufacturers_id WHERE m.manufacturers_id = :id AND mi.languages_id = :language_id
0.0001702309 SELECT m.*, mi.manufacturers_url, mi.url_clicked, mi.date_last_click FROM manufacturers AS m JOIN manufacturers_info AS mi ON m.manufacturers_id = mi.manufacturers_id WHERE m.manufacturers_id = :id AND mi.languages_id = :language_id
0.0000028610 SELECT ct.cloud_tags_id, ct.cloud_tags_counts, ct.cloud_tags_similars, ctd.cloud_tags_name FROM (cloud_tags_to_products AS c2p JOIN cloud_tags AS ct ON c2p.cloud_tags_id = ct.cloud_tags_id) JOIN cloud_tags_description AS ctd ON ct.cloud_tags_id = ctd.cloud_tags_id WHERE c2p.products_id = :products_id AND ctd.language_id = :language_id ORDER BY ct.cloud_tags_counts DESC
0.0128819942 SELECT ct.cloud_tags_id, ct.cloud_tags_counts, ct.cloud_tags_similars, ctd.cloud_tags_name FROM (cloud_tags_to_products AS c2p JOIN cloud_tags AS ct ON c2p.cloud_tags_id = ct.cloud_tags_id) JOIN cloud_tags_description AS ctd ON ct.cloud_tags_id = ctd.cloud_tags_id WHERE c2p.products_id = :products_id AND ctd.language_id = :language_id ORDER BY ct.cloud_tags_counts DESC
0.0000028610 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
0.0008461475 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
0.0000030994 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
0.0007801056 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
0.0000030994 SELECT v.videos_id, v.videos_poster, v.date_added, v.last_modified, vd.videos_title, vd.videos_description FROM videos AS v JOIN videos_description AS vd ON v.videos_id = vd.videos_id AND vd.language_id = :language_id JOIN videos_to_products AS v2p ON v.videos_id = v2p.videos_id WHERE v2p.products_id = :product_id AND v.enabled = 1 ORDER BY v2p.sort_order ASC
0.0002372265 SELECT v.videos_id, v.videos_poster, v.date_added, v.last_modified, vd.videos_title, vd.videos_description FROM videos AS v JOIN videos_description AS vd ON v.videos_id = vd.videos_id AND vd.language_id = :language_id JOIN videos_to_products AS v2p ON v.videos_id = v2p.videos_id WHERE v2p.products_id = :product_id AND v.enabled = 1 ORDER BY v2p.sort_order ASC
0.0000028610 SELECT pefg.products_extra_fields_groups_id, pefgd.products_extra_fields_groups_title FROM products_extra_fields_groups pefg, products_extra_fields_groups_description pefgd WHERE pefg.products_extra_fields_groups_status = 1 AND pefg.products_extra_fields_groups_id <> :default_group AND pefg.products_extra_fields_groups_id = pefgd.products_extra_fields_groups_id AND pefgd.language_id = :lng_id ORDER BY pefg.products_extra_fields_groups_order ASC
0.0002729893 SELECT pefg.products_extra_fields_groups_id, pefgd.products_extra_fields_groups_title FROM products_extra_fields_groups pefg, products_extra_fields_groups_description pefgd WHERE pefg.products_extra_fields_groups_status = 1 AND pefg.products_extra_fields_groups_id <> :default_group AND pefg.products_extra_fields_groups_id = pefgd.products_extra_fields_groups_id AND pefgd.language_id = :lng_id ORDER BY pefg.products_extra_fields_groups_order ASC
0.0000021458 SELECT p2e.*, e.products_extra_fields_name, e.products_extra_fields_order, e.products_extra_fields_status, e.products_extra_fields_groups_id, e.products_extra_fields_type_id FROM products_extra_fields AS e LEFT JOIN products_to_products_extra_fields AS p2e ON p2e.products_extra_fields_id = e.products_extra_fields_id WHERE p2e.products_id = :products_id AND (e.languages_id = '0' OR e.languages_id = :language_id) AND e.products_extra_fields_status = 1 ORDER BY e.products_extra_fields_order ASC
0.0002129078 SELECT p2e.*, e.products_extra_fields_name, e.products_extra_fields_order, e.products_extra_fields_status, e.products_extra_fields_groups_id, e.products_extra_fields_type_id FROM products_extra_fields AS e LEFT JOIN products_to_products_extra_fields AS p2e ON p2e.products_extra_fields_id = e.products_extra_fields_id WHERE p2e.products_id = :products_id AND (e.languages_id = '0' OR e.languages_id = :language_id) AND e.products_extra_fields_status = 1 ORDER BY e.products_extra_fields_order ASC
0.0000021458 SELECT a.products_attributes_id AS attributes_id, a.options_id, a.options_values_id AS values_id, a.options_values_price AS price, a.price_prefix, a.enabled, o.products_options_name AS options_name, o.products_options_type AS options_type, o.pages_id, v.products_options_values_name AS values_name, v.products_options_values_style AS values_style FROM (products_attributes AS a LEFT JOIN products_options AS o ON a.options_id = o.products_options_id) LEFT JOIN products_options_values AS v ON a.options_values_id = v.products_options_values_id WHERE a.products_id = :products_id AND o.language_id = :language_id AND v.language_id = :language_id ORDER BY o.sort_order ASC, a.sort_order ASC
0.0002779961 SELECT a.products_attributes_id AS attributes_id, a.options_id, a.options_values_id AS values_id, a.options_values_price AS price, a.price_prefix, a.enabled, o.products_options_name AS options_name, o.products_options_type AS options_type, o.pages_id, v.products_options_values_name AS values_name, v.products_options_values_style AS values_style FROM (products_attributes AS a LEFT JOIN products_options AS o ON a.options_id = o.products_options_id) LEFT JOIN products_options_values AS v ON a.options_values_id = v.products_options_values_id WHERE a.products_id = :products_id AND o.language_id = :language_id AND v.language_id = :language_id ORDER BY o.sort_order ASC, a.sort_order ASC
0.0000019073 SELECT count(reviews_id) AS count, SUM(reviews_rating) AS total FROM reviews WHERE products_id = :product_id AND approved = 1
0.0001080036 SELECT count(reviews_id) AS count, SUM(reviews_rating) AS total FROM reviews WHERE products_id = :product_id AND approved = 1
0.0000019073 UPDATE products_description SET products_viewed = products_viewed+1 WHERE products_id = :product_id AND language_id = :lang_id
0.0001280308 UPDATE products_description SET products_viewed = products_viewed+1 WHERE products_id = :product_id AND language_id = :lang_id
0.0000021458 SELECT categories_id FROM products_to_categories WHERE products_id = :products_id
0.0001399517 SELECT categories_id FROM products_to_categories WHERE products_id = :products_id
0.0000021458 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000970364 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000019073 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000450611 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000021458 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000500679 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000009537 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000879765 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000019073 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
0.0000970364 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
0.0000019073 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
0.0000808239 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
0.0000019073 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
0.0000739098 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
0.0000030994 SELECT c.categories_id, c.categories_image, c.parent_id, c.sort_order, c.date_added, cd.categories_name FROM categories AS c JOIN categories_description AS cd ON c.categories_id = cd.categories_id WHERE cd.language_id = :lang_id ORDER BY c.sort_order
0.0016858578 SELECT c.categories_id, c.categories_image, c.parent_id, c.sort_order, c.date_added, cd.categories_name FROM categories AS c JOIN categories_description AS cd ON c.categories_id = cd.categories_id WHERE cd.language_id = :lang_id ORDER BY c.sort_order
0.0000030994 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000939369 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000021458 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000891685 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000019073 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000879765 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000038147 SELECT a.articles_id, a.articles_image, GREATEST(a.articles_date_added, COALESCE(a.articles_date_available, 0)) AS articles_date, a.articles_authors_id, ad.articles_name, ad.articles_summary, ad.articles_viewed FROM articles AS a JOIN articles_description AS ad ON a.articles_id = ad.articles_id JOIN articles_xsell AS x ON a.articles_id = x.articles_id WHERE x.products_id = :id AND ad.language_id = :lng_id AND a.articles_status = 1 ORDER BY articles_date DESC
0.0004239082 SELECT a.articles_id, a.articles_image, GREATEST(a.articles_date_added, COALESCE(a.articles_date_available, 0)) AS articles_date, a.articles_authors_id, ad.articles_name, ad.articles_summary, ad.articles_viewed FROM articles AS a JOIN articles_description AS ad ON a.articles_id = ad.articles_id JOIN articles_xsell AS x ON a.articles_id = x.articles_id WHERE x.products_id = :id AND ad.language_id = :lng_id AND a.articles_status = 1 ORDER BY articles_date DESC
0.0000030994 SELECT products_id, products_quantity, products_model, products_image, products_price, products_date_added, products_last_modified, products_date_available, products_weight, products_status, products_tax_class_id, manufacturers_id, products_ordered FROM products WHERE products_id = :products_id
0.0001251698 SELECT products_id, products_quantity, products_model, products_image, products_price, products_date_added, products_last_modified, products_date_available, products_weight, products_status, products_tax_class_id, manufacturers_id, products_ordered FROM products WHERE products_id = :products_id
0.0000030994 SELECT products_name, products_url, products_viewed FROM products_description WHERE language_id = :language_id AND products_id = :products_id
0.0001101494 SELECT products_name, products_url, products_viewed FROM products_description WHERE language_id = :language_id AND products_id = :products_id
0.0000030994 SELECT specials_new_products_price, expires_date FROM specials WHERE products_id = :products_id AND status = 1
0.0001029968 SELECT specials_new_products_price, expires_date FROM specials WHERE products_id = :products_id AND status = 1
0.0000030994 SELECT products_related_id FROM import_cross_products WHERE products_id = :products_id
0.0001039505 SELECT products_related_id FROM import_cross_products WHERE products_id = :products_id
0.0000019073 SELECT pop_id, pop_products_id_slave AS products_id, pop_order_id FROM products_related_products WHERE pop_products_id_master = :products_id ORDER BY pop_order_id ASC
0.0002169609 SELECT pop_id, pop_products_id_slave AS products_id, pop_order_id FROM products_related_products WHERE pop_products_id_master = :products_id ORDER BY pop_order_id ASC
0.0000028610 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0001950264 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0000028610 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0001671314 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0000019073 SELECT p.pages_id, pd.pages_name, pd.pages_description, p.pages_image, p.pages_date_added FROM pages AS p JOIN pages_description AS pd ON pd.pages_id = p.pages_id WHERE p.pages_status = '1' and pd.language_id = :lang_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order LIMIT :limit
0.0001640320 SELECT p.pages_id, pd.pages_name, pd.pages_description, p.pages_image, p.pages_date_added FROM pages AS p JOIN pages_description AS pd ON pd.pages_id = p.pages_id WHERE p.pages_status = '1' and pd.language_id = :lang_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order LIMIT :limit
0.0000019073 SELECT * FROM banners WHERE banners_group = :group AND status = '1' ORDER BY sort_order ASC LIMIT 1
0.0001280308 SELECT * FROM banners WHERE banners_group = :group AND status = '1' ORDER BY sort_order ASC LIMIT 1
Total: 0.0223145485 Query count: 84