فشارسنج بازویی آکیومد CG175

برند:  accumed
وضعیت: تماس بگیرید
مشاوره تلگرامی
فشارسنج بازویی آکیومد CG175

فشارسنج بازویی آکیومد CG175 هشدار دهنده فشار خون بالا
هشدار دهنده ضربان قلب نامنظم
نشان دهنده شروع اندازه گیری فشار خون
قابلیت اندازه گیری فشار 250-40 mmHg
قابلیت اندازه گیری تعداد ضربان قلب 199-40
دارای استاندارد های iso و CE0366
اندازه گیری میانگین 3 عملکرد آخر
دارای 90 حافظه
دارای کاف بدون لاتکس
امکان استفاده از باتری و آداپتور
قابلیت طبقه بندی فشار خون
دارای کاف با سایز 24 تا 40 سانتی متر 


نقدوبررسی آکومد فشار سنج بازویی سخنگو CG 175:

1.معرفی:
اندازه گیری های انجام شده توسط CG 175f معادل اندازه گیری های انجام شده توسط یک فرد آموزش دیده بااستفاده از کاف وگوشی پزشکی درمحدوده ی تجویز شده توسط سازمان استاندارد ملی آمریکا و فشار سنج الکترونیکی یا اتوماتیک انجام شده باشد.

این وسیله باید توسط مشتریان بزرگسال درمحیط خانگی مورد استفاده قرار بگیرد. ازاستفاده این دستگاه روی افراد نوزاد یا تازه متولد شده خودداری کنید. CG 175fدرمقابل خرابی های احتمالی تولید توسط گارانتی بین المللی محافظت شده. برای اطلاعات بیشتر درمورد گارانتی بامسولین شرکت پخش صحبت کنید.

2.اسم وعملکرد هرقسمت:
3.تکنولوژی اندازه گیری فاز حقیقی:
این دستگاه ازروش اسیلومتریک(نوسان سنجی) برای تشخیص فاز خون شما استفاده می کند.

قبل از شروع کار باداشتن کاف دستگاه یک فشار پایه برای کاف تعیین میکند که معادل بافشار هوا است.این قسمت سطح مناسب برتی باد شدن رابراساس نوسانات فشارپس ازخالی شدن باد انجام میدهد.

درهنگام خالی شدن باد,دستگاه میزان اندازه وشیب نوسانات فشار را اندازه گیری کند وبنابراین می توان فشار دیاستولیک (فشار مینیمم)وسیستولیک (فشار ماکسیمم) وتعدادضربان قلب راتعیین کرد.

4. توضیحات مقدماتی:
این فشارسنج دیجیتالی  مطلابق با قوانین و مقررات اروپایی منطبق بر دستورات و آئین نامه های تجهیزات پزشکی می باشد و دارای تائیدیه CE  به شماره CE0120  می باشد دستگاه از نظر کیفیت مورد تائید استاندارد EC concile direvtive  93/42/ EEC  آئین نامه تجهیزات پزشکی قسمت ضمیمه 1 می باشد و دارای الزامات و استاندارد های مرتبط به شرح ذیل می باشد

EN 1060-1:1995/A2:2009  فشار خون سنج غیر تهاجمی قسمت اول : مقررات عمومی

EN 1060-1:1997/A2:2009  فشار خون سنج غیر تهاجمی قسمت سوم : مقررات تکمیلی برای سیستم های اندازه گیری فشارخون سنج الکترومکانیکی

EN 1060-4:2003 برای فشارسنج های غیر تهاجمی

قسمت چهارم: آزمون های فرآیند اجرا برای تعیین صحت اندازه گیری کلی سیستم برای فشارسنج های اتوماتیک و غیر تهاجمی   

فشار خون سنج دیجیتالی با کارایی طولانی مدت طراحی شده است جهت اطمینان از صحت اندازه گیری دستگاه توصیه می شود هر 2 سال یکبار کالیبراسیون مجدد انجام شود

5.استاندارد های سنجش فشار خون

کمیته هماهنگی برای آموزش فشار بالای ملی یک استاندارد برای طبقه بندی محدوده های مختلف  فشار در 4سطح راارائه  کرده است.

(مرجع هفتمین گزارش کمیته کمیته ملی درباره پیشگیری ،تشخیص،ارزیاتی ودرمان فشار بالای خون – گزارش کامل JNC-7:2003).

این طبقه بندی براساس داده های تاریخ است ممکن است مستقیما به هر بیماری مربوط نباشد.این امر مهم است که شمابادکتر خود به صورت مداوم مشورت کنید. دکتر شمابه شما میگوید که این فشار خون عادی درچه محدوده ای است ودر چه زمانی درنقطه ریسک واقع میشود . برای قابل اطمینان ومرجع سنجش فشار خون نگه داشتن رکوردها(داده های) در زمان طولانی پیشنهاد میشود.

6.توضیحات مقادیر نمایش داده شده:

فشار خون به صورت مداوم ودرحال تغییرو بالا پایین رفتن است .هنگامی که با این مساله روبه رو شدید که در دو یا سه اندازه گیری درسطوح بالا بوده است ، نگران نباشید. میزان فشار خون درماه ودر طول روز تغییر میکند. همچنین این فشار متاثر از فصل و دمانیز میباشد.

7.توضیحات  صفحه نمایش:

علائم نشان دهنده شده بر روی صفحه :

EE خطای اندازه گیری : از اتصال کامل وصحیح فیش به سوکت جریان هوا اطمینان حاصل پیدا کرده و سپس دوباره اندازه گیری نمایید کاف رابه درستی ببندید ودرهنگام اندازه گیری بازوی خود راتکان ندهید در صورت مشاهده مجدد خطا بعد از بررسی موارد ذکر شده دستگاه را به مرکزی که از انجا خرید کرده اید و یا بخش خدمات پس از فروش نشان دهید.

E1 اختلال در سیستم چرخش هوا:  از اتصال کامل وصحیح فیش به سوکت جریان هوا اطمینان حاصل پیدا کرده و سپس دوباره اندازه گیری نمایید کاف رابه درستی ببندید ودرهنگام اندازه گیری بازوی خود راتکان ندهید در صورت مشاهده مجدد خطا بعد از بررسی موارد ذکر شده دستگاه را به مرکزی که از انجا خرید کرده اید و یا بخش خدمات پس از فروش نشان دهید.

E2  تجاوز فشار از 300 میلی متر جیوه : دستگاه را خاموش کرده وسپس دوباره اندازه گیری کرده در صورت مشاهده مجدد خطا بعد از بررسی موارد ذکر شده دستگاه را به مرکزی که از انجا خرید کرده اید و یا بخش خدمات پس از فروش نشان دهید.

E3 خطا در داده ها : باتری ها را خارج کرده وبه مدت 60 ثانیه صبر کنید دوباره باتری هارا در جای خود قرار دهید در صورت مشاهده مجدد خطا بعد از بررسی موارد ذکر شده دستگاه را به مرکزی که از انجا خرید کرده اید و یا بخش خدمات پس از فروش نشان دهید.

8. شناساگرحرکت (لرزش دست):      
"شناساگر حرکت " به کاربرد یاد آوری می کند تادر زمان اندازه گیری فشار خون حرکت نکند وبدن خود را ثابت نگه دارید. علامت "حرکت بدن "درصورت تشخیص حرکت درطول و بعد از اندازه گیری،بر روی نمایش گر نشان داده خواهد شد.

توجه :درصورتی که علامت "حرکت بدن "بر روی نمایشگر نشان داده شد،پیشنهاد داده میشود حتما مجددا اندازه گیری نمایید.

9.نشانه گر ریسک فشار خون بالا:
کمیته ملی هماهنگی آموزش فشار خون بالا یک استاندارد برای طبقه بندی محدوده های مختلف فشار در 4 سطح راتدوین کرده است. این وسیله مجهز به یک نشانگر ابتکاری اعلام ریسک بالا ی فشار خون است که به صورت تصویری سطوح ریسک را نشان می دهد.

(این مراحل شامل : حد مرز فشار خون بالا،فشار خون بالا نوع 1 و فشار خون بالا نوع 2).

10.گیرنده ضربان نامنظم قلب:

این وسیله مجهزبه تشخیص دهنده ی فشارنامنظم قلب است و این امکان رامی دهد تاکسانی که این عارضه رادارند ،بتوانند ازوجود آن مطلع شوند.

توجه : در صورتی که علامتIHB  برروی دستگاه ظاهر شد حتماباپزشک معالج خود مشورت کنید.

11.استفاده از ادپتور های AC(اختیاری):
 1.آداپتور راتوسط فیش به قسمت پشت دستگاه وصل کنید.

 2. آداپتور رابه سوکت برق وپریز وصل کنید.(آداپتور AC نیازمند ولتاژ وآمپراژ خاصی است که در کنار فیش آداپتور نشان داده شده است).

احتیاط :

 1.هنگامی که برای زمان طولانی با حالت AC/ مستقیم برق کارمی کنید،باتری ها را از دستگاه خارج کنید. قرار گرفتن باتری ها برای مدت طولانی موجب نشست و سولفاته شدن میگردد ومی تواند به دست گاه آسیب برساند.

 2.زمانی که دستگاه درحالت AC کارمیکند نیازی به باتری ها ندارد.

 3. انتخاب آداپتور های AC اختیاری می باشند.لطفا جهت دریافت آداپتور های منطبق یا دستگاه خود باتوزیع کننده دستگاه تماس بگیرید.

 4. تنها از آداپتورهای مجازاین دستگاه استفاده کنید.(1.7Ø/4.0Ø)

11. نصب کردن باطری:
 1.درپوش باتری رادر جهت فلش راهنما فشار داده آن را باز کنید.

 2.چهار باطری ازنوع AAA را داخل محفظه باتوجه به جهات مشخص شده ، قرار دهید.

 3..درپوش باتری رابا کلیک کردن انتهای قلاب شکل آن وسپس فشار آوردن جهت حرکت به سمت قسمت انتهایی آن ببندید.

4.باتری هارا به صورت جفت جفت تعویض کنید. اگر مدت زمان طولانی از دستگاه استفاده نمی شود، باتری ها را از دستگاه خارج کنید.

احتیاط:

1.باطری ها زباله خطر ناکی می باشند وآنها را اززباله های خانگی جدا کنید.

2.هیچ قسمتی برای تعمیر توسط کاربردر این دستگاه وجود ندارد.باتریها ویا آسیب ناشی از استفاده باتری های قدیمی جزءگارانتی نیست.

3.ازیک برند خاص باتری استفاده کنید وهمیشه جفت  باتری را با باتری های نو جایگزین کنید . از باتری های با نوع یکسان وبا برند یکسان استفاده کنید.

12. استفاده از کاف:

 1.کاف دستگاه را باز کنید به صورتی که انتهای کاف در داخل D کاف قرار گرفته باشد .

2.دست چپ خود را داخل  قسمت حلقوی(پیچیده شده) کاف قرار دهید.

قسمت رنگی نوار مانند باید نزدیک تر به شما قرار داشته باشد ولوله پلاستیکی درجهت دست شما قرار بگیرد.

کف دست خود رابه سمت بالا بگیرید وگوشه کاف رابه اندازه ی 1.5تا 2 سانتیمتر بالاتر از قسمت داخلی مفصل آرنج.باکشیدن انتهای کاف را محکم کنید.

3.لوله هوا رادروسط دست قرار دهید. به صورت محکمی وامنی در قلاب وگیره قرار دهید.

جا برای دو انگشت قرار دهید تادر بین کاف و دست شما قرار بگیرد . قسمت نشانگر سرخرگ رابرروی قسمت نشاندهنده ی آن قرار دهید و (برروی قسمت داخلی دست).

توجه: سرخرگ اصلی رابافشار دادن انگشت تقریبا 2 سانتیمتر  بالای قسمت خم شدن ارنج برروی درون دست چپ میباشد.جایی که ضربان بیش از قسمت های دیگر احساس می شود سرخرگ اصلی است.

4.کابل کاف را به دستگاه فشار خون متصل کنید.(مطابق شکل 5)

5. دست خود رابرروی میز قرار دهید.(قسمت کف دست روبه بالا) چنانچه که در قلب همان ارتفاعی قرارگیرد که کاف قرار گرفته باشد. از اینکه لوله مسدود نشده باشد اطمینان حاصل کنید.

6.این کاف مناسب برای استفاده ی شما است.که حین بسته شدن دور بازفلش رو به پاین در میان خط پهن کشیده شده قرار گیرد.همان طور که در شکل 7 نشان داده شده است.

اگر فلش در بیرون این خط قرار گیرد می بایست ازیک کاف مناسب برادی دور بازوهای بزرگتر استفاده شود برای سایز های دیگر کاف با توزیع کننده منطقه ای خود تماس بگیرید.

13.مراحل اندازه گیری:
در اینجا چندین نصیحت مفید برای اینکه بتوان سنجش دقیق انجام شود ارائه شده است.

فشار خون درهر ضربان قلب تغییر میکند ودر طول روزمداوم درحال نوسان است.

فشار خون گرفته شده می تواند براساس موقعیت کاربر یا شرایط فیزیولوژیکی وی ویا فاکتور های دیگر تفاوت کند برای دقت هرچه بیش تر در اندازه گیری تا یک ساعت پس از ورزش،حمام کردن،خوردن،نوشیدن نوشابه های الکلی یاکافئین داریا سیگار کشیدن برای اندازه گیری فشار خون صبر کنید

توصیه میشودبرای  اندازه گیری دقیق حداقل 5 دقیقه قبل از اندازه گیری به حالت کاملا آرام بنشینید زیرا اندازه گیری انجام شده در این حالت از صحت بیشتری برخوردار است هنگام اندازه گیری نباید از نظری فیزیکی خسته باشید .

در صورتی که تحت استرس یا ترس هستید فشار خون خود را اندازه گیری نکنید

در حین اندازه گیری صحبت نکنید و بازو و ماهیچه های دستتان را تکان ندهید

فشار خون خود را در دمای طبیعی بدن بگیرید اگر احساس سرما یا گرما می کنید قبل از اینکه اندازه گیری را انجام دهید مدتی صبر کنید

اگر دستگاه در دمای بسیار کمی ( نزدیک به صفر) قرار گرفته باشد آن را حداقل برای مدت 1 ساعت در مکانی گرم قرار دهید و سپس از آن استفاده کنید.

حداقلبرای 5 دقیقه تا انجام اندازه گیری مجدد صبر کنید

کلید  ON , OF , START را فشار دهید تمامی کاراکتر های نمایشگر در حدود 1 ثانیه روشن خوهد شد و سپس مقدار 0 نشان داده خواهد شد
دستگاه به طور اتوماتیک با توجه به ضربان و تپش کاربر متورم خواهد شد (باد خواهد کرد). سپس اندازه گیری فشارخون شروع خواهد شد در هنگام اندازه گیری ثابت و ساکت ماندن کاربر بسیار مهم است هر گونه حرکت ممکن است بر روی نتایج تاثیر بگذارد
بعد از اتمام اندازه گیری فشار سیستولیک و دیاستولیک و ضربان به طور همزمان بر روی نمایشگر نمایش داده می شود و مقادیر آنها در حافظه ذخیره خواهد گردید حافظه قادر به ذخیره 90 مورد می باشد
 در این مرحله اندازه گیری به اتمام رسیده است برای خاموش کردن دکمه ON/OFF /START  را فشار دهید اگر دکمه ای را فشار ندهید دستگاه بعد از یک دقیقه به طور اتوماتیک خاموش خواهد شد
در صورتی که سیستم تشخیص دهد که برای اندازه گیری فشار خون بدن شما به فشار بیشتری نیاز دارد به صورت اتوماتیک تقریبا تا فشار 220mmHg  باد (متورم) خواهد شد

توجه :
1.این دستگاه به صورت تمام اتوماتیک بعد از هر 1 دقیقه ار آخرین کلید زده شده ، خاموش میشود.

2.برای توقف اندازه گیری به سادگی یکی از کلید های  ON / OFF/ START یا کلید حافظه را فشار دهید . وس سپس به سرعت هوای داخل کاف خالی می شود .

3.در هنگام اندازه گیری از صحبت کردن و یا تکان دادن دست خود یا عضلات دست خودداری کنید

14. بازخوانی مجدد موارد ذخیره شده :

1.این فشارسنج دارای 2 ناحیه حافظه ای است . ناحیه 1و2 در هر کدام می توان 60  اندازه گیری را ذخیره سازی کرد

2.برای خواندن ارقام از یکی از محدوده های تایین شده حافظه می توان از کلید تغییر کاربر استفاده کنید که از هرکدام می خواهید آن را به یاد آورد. با فشار دادن دکمه حافظه معدل 3 اندازه گیری آخر را نشان می دهد .

3.با فشار دادن مجدد دکمه حافظه آخرین مقدار ذخیره شده را می توان ملاحظه کرد. هر اندازه گیری با یک شماره خاص نشان داده می شود .

توجه:  بانک حافظه می تواند 60 مورد خوانده شده برای هر ناحیه حافظه ذخیره کند هنگامی  که تعداد خونده شده از حافظه بیش از 60 مورد تجاوز کند داده های قدیمی جای خود را به داده های جدید ذخیره شده می دهد.

15. حذف کردن اندازه گیری ها از حافظه:

1.ابتدا کلید تغییر کاربر را فشار دهید تا کلید حافظه 1 یا 2 را انتخاب کنید

2.ادامه دهید و دکمه حافظه را فشار دهید برای مدت 5 ثانیه و سپس دکمه در ناحیه از قبل تعیین شده از حافظه می تواند که به صورت اتوماتیک پاک شود

16. تنظیم زمان :

1.برای تنظیم روز و زمان در  این دستگاه  دکمه تنظیم روز و زمان را فشار دهید صفحه نمایش نشان دهنده 1 رقم به صورت چشمک زن که ماه را نشان می دهد

2. ماه را با فشار دادن دکمه حافظه تظیم کنید هر با فشار دادن دکمه باعث شده که یک مقدار به آن اضافه شود با فشار دادن مجدد دکمه SET  (تنظیم) برای تایید ورودی و صفحه نمایش عدد چشمک زن را برای تاریخ نشان می دهد

3. برای تغییر زمان ، ساعت ، دقیقه که در قسمت دوم در بالا اشاره شد می توان با استفاده از کلید حافظه و با استفاده از کلید SET  برای تایید داده ورودی که همان زمان و تاریخ است را تنظیم کرد

4.عدد 0 هنگامی که دستگاه آماده برای اندازه گیری فشار خون مجدد آماده است

17. موارد احتیاط

1.این دستگاه لوازم جانبی بادقت بالایی دارد بنابراین از دماهای بسیار بالا ، رطوبت،نور مستقیم خورشید پرهیز کنید.دستگاه اصلی رادرمقابل انداختن وضربه زدن مراقبت کنید وهمچنین آن رادر مقابل گردو خاک مراقبت کنید.

2.بدنه مانیتور فشار سنج خون وکاف رابادقت باکمی که خیس شده تمیز کنید.

از استفاده از هرگونه ماده شیمیایی برروی کاف شستن کاف. هرگز از الکل ،تینر ،گازوئیل استفاده نکنید.

3. باطری های نشت کننده میتوانند به سیستم آسیب برسانند . هنگامی که دستگاه برای مدت زیادی خاموش می باشد باطری هارا خارج کنید.

4. دستگاه نباید توسط کودکان مورد استفاده قرار بگیرد تاشرایط خطر ناکی به وجود نیاید.

5. اگر دستگاه در قسمت یخ زننده قرار گیرد به آن اجازه دهید تا قبل از استفاده به دمای اتاق برسد.

6. این وسیله نباید توسط شخص شما تعمیر گردد. نباید از هیچ گونه وسیله ای برای باز کردن دستگاه استفاده کنیدوهیچ گونه وسیله ای داخل دستگاه نکنید،اگر شما هر مسئله ای داشته باشید می توانید از فروشگاهی که دستگاه را از آن خریده اید یا دکتری که دستگاه را از آن خریداری کرده اید بخواهید 

7.یک مسئله متداول که برای تمامی دستگاه های سنجش فشار خون وجود دارد واز این نوع اندازه گیری نوسانی آسان است که در صورتی که شخص آریتمی یا ضریان نامنظم قلب ، دیابت ، گردن گم یاناچیز خون ،مشکل کلیه ها یا کاربران یاکسانی که از سکته رنج میبرند ،یا برای بیمارانی که بیهوش باشند،اتفاق می افتد.

8.برای متوقف کردن درهر زمانی دکمه ی   on , off , start رافشار دهید وهوا داخل کاف به سرت خارج می شود.

9.هنگامی که تورم به مقدارmmHg300  می رسد برای دلایل امنیتی وسیله شروع به خارج کردن باد به سرعت میکند.

10.خواهشمند است توجه داشته باشید این دستگاه برای استفاده خانگی است وبه عنوان جایگزینی برای نسخه ی دکتر یایک متخصص در پزشکی نخواهد بود

11.از استفاده ازاین وسیله برای تشخیصی،درمان،هرگونه مشکل پزشکی نباید استفاده کرد این اندازه گیری ها تنها برای مرجع ومورد استفاده ی خود شخص بوده است بادکتر متخصص خود برای تعیین برداشت از این اندازه گیری ها ،مشورت کنید اگر هر گونه مشکلی رامشاهده کردید بادکتر خود مشورت کنید داروهای خود رابه جز تجویز دکتر عوض نکنید.

12.برای اختلالات ناشی از تاثیر الکترومغناطیس:دستگاه دارای اجزای الکترونیک حساسی است.

از قرار دادن گوشیدر معرض مستقیم میدان های الکتریکی والکترومغناطیس ( موج های تلفن همراه ومایکرویو ) خودداری کنید.این امر میتواند موجب خراب شدن موقت دقت اندازه گیری شود.

13.براساس قوانین محلی دستگاه،باطری ها،اجزای مصرفی به دوربریزید.

14.این دستگاه ممکن است که نتواند منطبق با مشخصات کاری خود عمل کند درصورتی که دستگاه درمحدوده هایی از دما ورطوبت نسبت به محدوده های ذکر شده خارج باشد،استفاده میشود.
021-55435143
@sedanmedsales
مرورگر شما بسیار قدیمی است!
جهت مشاهده این وب سایت به صورت صحیح، بروزرسانی مرورگرتان ضروری خواهد بود. بروزرسانی مرورگر
×
Parse Time: 0.101s
Duration Query
0.0000131130 SELECT configuration_id AS cfgId, configuration_key AS cfgKey, configuration_value AS cfgValue FROM configuration
0.0005319118 SELECT configuration_id AS cfgId, configuration_key AS cfgKey, configuration_value AS cfgValue FROM configuration
0.0000030994 SELECT * FROM languages ORDER BY sort_order ASC
0.0001270771 SELECT * FROM languages ORDER BY sort_order ASC
0.0000030994 SELECT title, code, symbol_left, symbol_right, decimal_point, thousands_point, decimal_places, value FROM currencies
0.0001199245 SELECT title, code, symbol_left, symbol_right, decimal_point, thousands_point, decimal_places, value FROM currencies
0.0000030994 SELECT * FROM configuration_description WHERE (language_id = :languages_id OR language_id = 0) AND configuration_id IN ('12', '610', '611', '612', '613', '708', '722', '723', '724', '725', '726', '727', '731', '729', '614', '1718')
0.0002391338 SELECT * FROM configuration_description WHERE (language_id = :languages_id OR language_id = 0) AND configuration_id IN (:configuration_id)
0.0000030994 SELECT ig.images_group_id, ig.save_path, ig.watermarking_status, ig.has_thumb, ig.thumb_width, ig.thumb_height, ig.max_width, ig.max_height, ig.default_image, ig.position, ig.multi_image, ig.date_added, ig.last_modified, ig.item_type, igi.images_group_title FROM images_group AS ig JOIN images_group_info AS igi ON igi.images_group_id=ig.images_group_id WHERE igi.languages_id = :languages_id
0.0002160072 SELECT ig.images_group_id, ig.save_path, ig.watermarking_status, ig.has_thumb, ig.thumb_width, ig.thumb_height, ig.max_width, ig.max_height, ig.default_image, ig.position, ig.multi_image, ig.date_added, ig.last_modified, ig.item_type, igi.images_group_title FROM images_group AS ig JOIN images_group_info AS igi ON igi.images_group_id=ig.images_group_id WHERE igi.languages_id = :languages_id
0.0000038147 SELECT products_id, products_quantity, products_model, products_image, products_price, products_date_added, products_last_modified, products_date_available, products_weight, products_status, products_tax_class_id, manufacturers_id, products_ordered FROM products WHERE products_id = :products_id
0.0001800060 SELECT products_id, products_quantity, products_model, products_image, products_price, products_date_added, products_last_modified, products_date_available, products_weight, products_status, products_tax_class_id, manufacturers_id, products_ordered FROM products WHERE products_id = :products_id
0.0000028610 SELECT products_name, products_url, products_viewed FROM products_description WHERE language_id = :language_id AND products_id = :products_id
0.0001170635 SELECT products_name, products_url, products_viewed FROM products_description WHERE language_id = :language_id AND products_id = :products_id
0.0000019073 SELECT specials_new_products_price, expires_date FROM specials WHERE products_id = :products_id AND status = 1
0.0001120567 SELECT specials_new_products_price, expires_date FROM specials WHERE products_id = :products_id AND status = 1
0.0000019073 SELECT products_related_id FROM import_cross_products WHERE products_id = :products_id
0.0001039505 SELECT products_related_id FROM import_cross_products WHERE products_id = :products_id
0.0000019073 SELECT products_id, products_description, products_meta_description, products_meta_keywords FROM products_description WHERE products_id = :products_id AND language_id = :language_id
0.0001258850 SELECT products_id, products_description, products_meta_description, products_meta_keywords FROM products_description WHERE products_id = :products_id AND language_id = :language_id
0.0000030994 SELECT m.*, mi.manufacturers_url, mi.url_clicked, mi.date_last_click FROM manufacturers AS m JOIN manufacturers_info AS mi ON m.manufacturers_id = mi.manufacturers_id WHERE m.manufacturers_id = :id AND mi.languages_id = :language_id
0.0001318455 SELECT m.*, mi.manufacturers_url, mi.url_clicked, mi.date_last_click FROM manufacturers AS m JOIN manufacturers_info AS mi ON m.manufacturers_id = mi.manufacturers_id WHERE m.manufacturers_id = :id AND mi.languages_id = :language_id
0.0000021458 SELECT ct.cloud_tags_id, ct.cloud_tags_counts, ct.cloud_tags_similars, ctd.cloud_tags_name FROM (cloud_tags_to_products AS c2p JOIN cloud_tags AS ct ON c2p.cloud_tags_id = ct.cloud_tags_id) JOIN cloud_tags_description AS ctd ON ct.cloud_tags_id = ctd.cloud_tags_id WHERE c2p.products_id = :products_id AND ctd.language_id = :language_id ORDER BY ct.cloud_tags_counts DESC
0.0131149292 SELECT ct.cloud_tags_id, ct.cloud_tags_counts, ct.cloud_tags_similars, ctd.cloud_tags_name FROM (cloud_tags_to_products AS c2p JOIN cloud_tags AS ct ON c2p.cloud_tags_id = ct.cloud_tags_id) JOIN cloud_tags_description AS ctd ON ct.cloud_tags_id = ctd.cloud_tags_id WHERE c2p.products_id = :products_id AND ctd.language_id = :language_id ORDER BY ct.cloud_tags_counts DESC
0.0000028610 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
0.0007789135 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
0.0000030994 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
0.0007388592 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
0.0000019073 SELECT v.videos_id, v.videos_poster, v.date_added, v.last_modified, vd.videos_title, vd.videos_description FROM videos AS v JOIN videos_description AS vd ON v.videos_id = vd.videos_id AND vd.language_id = :language_id JOIN videos_to_products AS v2p ON v.videos_id = v2p.videos_id WHERE v2p.products_id = :product_id AND v.enabled = 1 ORDER BY v2p.sort_order ASC
0.0001318455 SELECT v.videos_id, v.videos_poster, v.date_added, v.last_modified, vd.videos_title, vd.videos_description FROM videos AS v JOIN videos_description AS vd ON v.videos_id = vd.videos_id AND vd.language_id = :language_id JOIN videos_to_products AS v2p ON v.videos_id = v2p.videos_id WHERE v2p.products_id = :product_id AND v.enabled = 1 ORDER BY v2p.sort_order ASC
0.0000028610 SELECT pefg.products_extra_fields_groups_id, pefgd.products_extra_fields_groups_title FROM products_extra_fields_groups pefg, products_extra_fields_groups_description pefgd WHERE pefg.products_extra_fields_groups_status = 1 AND pefg.products_extra_fields_groups_id <> :default_group AND pefg.products_extra_fields_groups_id = pefgd.products_extra_fields_groups_id AND pefgd.language_id = :lng_id ORDER BY pefg.products_extra_fields_groups_order ASC
0.0001959801 SELECT pefg.products_extra_fields_groups_id, pefgd.products_extra_fields_groups_title FROM products_extra_fields_groups pefg, products_extra_fields_groups_description pefgd WHERE pefg.products_extra_fields_groups_status = 1 AND pefg.products_extra_fields_groups_id <> :default_group AND pefg.products_extra_fields_groups_id = pefgd.products_extra_fields_groups_id AND pefgd.language_id = :lng_id ORDER BY pefg.products_extra_fields_groups_order ASC
0.0000028610 SELECT p2e.*, e.products_extra_fields_name, e.products_extra_fields_order, e.products_extra_fields_status, e.products_extra_fields_groups_id, e.products_extra_fields_type_id FROM products_extra_fields AS e LEFT JOIN products_to_products_extra_fields AS p2e ON p2e.products_extra_fields_id = e.products_extra_fields_id WHERE p2e.products_id = :products_id AND (e.languages_id = '0' OR e.languages_id = :language_id) AND e.products_extra_fields_status = 1 ORDER BY e.products_extra_fields_order ASC
0.0001680851 SELECT p2e.*, e.products_extra_fields_name, e.products_extra_fields_order, e.products_extra_fields_status, e.products_extra_fields_groups_id, e.products_extra_fields_type_id FROM products_extra_fields AS e LEFT JOIN products_to_products_extra_fields AS p2e ON p2e.products_extra_fields_id = e.products_extra_fields_id WHERE p2e.products_id = :products_id AND (e.languages_id = '0' OR e.languages_id = :language_id) AND e.products_extra_fields_status = 1 ORDER BY e.products_extra_fields_order ASC
0.0000019073 SELECT a.products_attributes_id AS attributes_id, a.options_id, a.options_values_id AS values_id, a.options_values_price AS price, a.price_prefix, a.enabled, o.products_options_name AS options_name, o.products_options_type AS options_type, o.pages_id, v.products_options_values_name AS values_name, v.products_options_values_style AS values_style FROM (products_attributes AS a LEFT JOIN products_options AS o ON a.options_id = o.products_options_id) LEFT JOIN products_options_values AS v ON a.options_values_id = v.products_options_values_id WHERE a.products_id = :products_id AND o.language_id = :language_id AND v.language_id = :language_id ORDER BY o.sort_order ASC, a.sort_order ASC
0.0001699924 SELECT a.products_attributes_id AS attributes_id, a.options_id, a.options_values_id AS values_id, a.options_values_price AS price, a.price_prefix, a.enabled, o.products_options_name AS options_name, o.products_options_type AS options_type, o.pages_id, v.products_options_values_name AS values_name, v.products_options_values_style AS values_style FROM (products_attributes AS a LEFT JOIN products_options AS o ON a.options_id = o.products_options_id) LEFT JOIN products_options_values AS v ON a.options_values_id = v.products_options_values_id WHERE a.products_id = :products_id AND o.language_id = :language_id AND v.language_id = :language_id ORDER BY o.sort_order ASC, a.sort_order ASC
0.0000019073 SELECT count(reviews_id) AS count, SUM(reviews_rating) AS total FROM reviews WHERE products_id = :product_id AND approved = 1
0.0001111031 SELECT count(reviews_id) AS count, SUM(reviews_rating) AS total FROM reviews WHERE products_id = :product_id AND approved = 1
0.0000019073 UPDATE products_description SET products_viewed = products_viewed+1 WHERE products_id = :product_id AND language_id = :lang_id
0.0001270771 UPDATE products_description SET products_viewed = products_viewed+1 WHERE products_id = :product_id AND language_id = :lang_id
0.0000028610 SELECT categories_id FROM products_to_categories WHERE products_id = :products_id
0.0000939369 SELECT categories_id FROM products_to_categories WHERE products_id = :products_id
0.0000028610 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000967979 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000019073 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000901222 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000021458 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000720024 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000019073 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000419617 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000019073 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000898838 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000021458 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
0.0000991821 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
0.0000021458 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
0.0000941753 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
0.0000019073 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
0.0000779629 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
0.0000019073 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
0.0000469685 SELECT categories_name FROM categories_description WHERE categories_id = :id AND language_id = :language_id
0.0000028610 SELECT c.categories_id, c.categories_image, c.parent_id, c.sort_order, c.date_added, cd.categories_name FROM categories AS c JOIN categories_description AS cd ON c.categories_id = cd.categories_id WHERE cd.language_id = :lang_id ORDER BY c.sort_order
0.0017290115 SELECT c.categories_id, c.categories_image, c.parent_id, c.sort_order, c.date_added, cd.categories_name FROM categories AS c JOIN categories_description AS cd ON c.categories_id = cd.categories_id WHERE cd.language_id = :lang_id ORDER BY c.sort_order
0.0000030994 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000591278 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000019073 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000898838 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000021458 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000720024 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000019073 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000700951 SELECT parent_id FROM categories WHERE categories_id = :id
0.0000040531 SELECT a.articles_id, a.articles_image, GREATEST(a.articles_date_added, COALESCE(a.articles_date_available, 0)) AS articles_date, a.articles_authors_id, ad.articles_name, ad.articles_summary, ad.articles_viewed FROM articles AS a JOIN articles_description AS ad ON a.articles_id = ad.articles_id JOIN articles_xsell AS x ON a.articles_id = x.articles_id WHERE x.products_id = :id AND ad.language_id = :lng_id AND a.articles_status = 1 ORDER BY articles_date DESC
0.0002920628 SELECT a.articles_id, a.articles_image, GREATEST(a.articles_date_added, COALESCE(a.articles_date_available, 0)) AS articles_date, a.articles_authors_id, ad.articles_name, ad.articles_summary, ad.articles_viewed FROM articles AS a JOIN articles_description AS ad ON a.articles_id = ad.articles_id JOIN articles_xsell AS x ON a.articles_id = x.articles_id WHERE x.products_id = :id AND ad.language_id = :lng_id AND a.articles_status = 1 ORDER BY articles_date DESC
0.0000030994 SELECT products_id, products_quantity, products_model, products_image, products_price, products_date_added, products_last_modified, products_date_available, products_weight, products_status, products_tax_class_id, manufacturers_id, products_ordered FROM products WHERE products_id = :products_id
0.0001268387 SELECT products_id, products_quantity, products_model, products_image, products_price, products_date_added, products_last_modified, products_date_available, products_weight, products_status, products_tax_class_id, manufacturers_id, products_ordered FROM products WHERE products_id = :products_id
0.0000019073 SELECT products_name, products_url, products_viewed FROM products_description WHERE language_id = :language_id AND products_id = :products_id
0.0001139641 SELECT products_name, products_url, products_viewed FROM products_description WHERE language_id = :language_id AND products_id = :products_id
0.0000021458 SELECT specials_new_products_price, expires_date FROM specials WHERE products_id = :products_id AND status = 1
0.0001049042 SELECT specials_new_products_price, expires_date FROM specials WHERE products_id = :products_id AND status = 1
0.0000019073 SELECT products_related_id FROM import_cross_products WHERE products_id = :products_id
0.0000619888 SELECT products_related_id FROM import_cross_products WHERE products_id = :products_id
0.0000019073 SELECT pop_id, pop_products_id_slave AS products_id, pop_order_id FROM products_related_products WHERE pop_products_id_master = :products_id ORDER BY pop_order_id ASC
0.0001890659 SELECT pop_id, pop_products_id_slave AS products_id, pop_order_id FROM products_related_products WHERE pop_products_id_master = :products_id ORDER BY pop_order_id ASC
0.0000019073 SELECT p.*, pd.products_name, pd.products_viewed, s.specials_new_products_price AS special_price FROM (products AS p LEFT JOIN products_description AS pd ON p.products_id = pd.products_id LEFT JOIN specials AS s ON p.products_id = s.products_id AND s.status = 1) WHERE pd.language_id = :language_id AND p.products_status > 0 AND p.products_id IN('886', '1884', '1915') ORDER BY p.products_date_added DESC
0.0000030994 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
0.0008230209 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
0.0000030994 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
0.0007629395 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
0.0000028610 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
0.0007410049 SELECT catalog_images_id, image_filename FROM catalog_images WHERE images_group_id = :groupId AND item_id = :itemId ORDER BY order_id ASC
0.0000030994 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0002050400 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0000028610 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0001788139 SELECT p.pages_id, pd.pages_name FROM pages AS p, pages_description AS pd WHERE p.pages_status = '1' AND p.pages_id = pd.pages_id AND pd.language_id = :lng_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order ASC, pd.pages_name ASC
0.0000030994 SELECT p.pages_id, pd.pages_name, pd.pages_description, p.pages_image, p.pages_date_added FROM pages AS p JOIN pages_description AS pd ON pd.pages_id = p.pages_id WHERE p.pages_status = '1' and pd.language_id = :lang_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order LIMIT :limit
0.0001478195 SELECT p.pages_id, pd.pages_name, pd.pages_description, p.pages_image, p.pages_date_added FROM pages AS p JOIN pages_description AS pd ON pd.pages_id = p.pages_id WHERE p.pages_status = '1' and pd.language_id = :lang_id AND p.position_name = :position ORDER BY p.sort_order LIMIT :limit
0.0000028610 SELECT * FROM banners WHERE banners_group = :group AND status = '1' ORDER BY sort_order ASC LIMIT 1
0.0001909733 SELECT * FROM banners WHERE banners_group = :group AND status = '1' ORDER BY sort_order ASC LIMIT 1
Total: 0.0244371891 Query count: 97