window.onload=function changeDiv() { document.getElementsByClassName("proposed_banner")[0].style.display = "none"; }
سبد خرید ( 0 )
|
مقایسه ( 0 )
جستجوی پیشرفته
خط کش CVP سوپا

خط کش CVP سوپا

بازگشت
وضعیت : موجود
افزودن به لیست مقایسه
 
 

خط کش C.V.P


این محصول در بخشهای ICU,CCU جراحی و کلاً برای کنترل وضعیت همودینامیک بیماران بدحال کاربرد دارد

(وسیله اندازه گیری فشاروریدهای مرکزی).

راهنمای مصرف:

پس از واردکردن کانول و کانتر C.V.P به ورید های بزرگ قلب ،طرف دیگر کانتر C.V.P به شیر سه راهه متصل میگردد. 

حال ابتدا شیرسه راهه را طوری می چرخانیم که سرم وارد خط کش شده و مایع در داخل خط کش بالا برود .(تا نزدیک انتهای فوقانی خط کش)

سپس شیر را طوری تغیر جهت دهیم که کانتر C.V.P به خط کش متصل باشد.

در این هنگام معمولاً مایع در داخل خط کش تدریجاً پایین می آید تا اینکه در مقابل یکی از اعداد خط کش متوقف گردد.

این عدد خط کش در واقع فشار ورید مرکزی بیمار برحسب سانتیمتر آب است.

توجه:

هنگام ثابت کردن خط کشC.V.P در بالین بیمار (معمولاً روی پایه سرم) بایستی عدد صفر خط کش در محاذات قلب بیمار باشد. 

در صورت آسیب دیدن بسته بندی مورد استفاده قرارنگیرد.

پس از مصرف از بین برده شود.

نوشتن نظر
در این رابطه هیچ نظری توسط کاربران نوشته نشده است