window.onload=function changeDiv() { document.getElementsByClassName("proposed_banner")[0].style.display = "none"; }
سبد خرید ( 0 )
|
مقایسه ( 0 )
جستجوی پیشرفته
Tتیوب

Tتیوب

بازگشت
وضعیت : موجود
افزودن به لیست مقایسه
 
 

TتیوبT تيوب محصولي است که براي خارج کردن صفرا از بدن بيمار در جراحيهاي مختلف کبد و کيسه صفرا از جمله پيوند کبد،سنگ کيسه صفرا و ... 

مورد استفاده قرار گيرد.

T  تيوب براي خارج کردن صفرا از بدن ،درون مجراي صفرا (Bile Duct)گذاشته مي شود.صفرا از طريق T تيوب از بدن بدن بيمار خارج مي شود

و بدين ترتيب مقدار آن قابل اندازه گيري است.

ممکن است پس از يک هفته يا بيشتر Bile Bag برداشته شود.در اين هنگام مي بايست محل اتصال Tتيوب ممکن است پس از يک هفته يا 

بيشتر Bile Bagمسدود شود. T تيوب مدتها در بدن باقي مي ماند و مي توان براي آزمايشهاي تخصصي نيز از آن استفاده کرد. 

T تيوب با بخيه زدن به پوست بيمار ثابت مي شود.پانسمان اطراف تيوب بايد حداقل روزي يکبار و در صورت مرطوب شدن بيش از يکبار تعويض شود.

پرستار بخش مي بايست نحوه تعويض پانسمان (بدون آنکه T تيوب به بيرون کشيده شود) را به بيمار آموزش دهد.

در صورت آسیب بسته بندی مورد استفاده قرار نگیرد.

پس از مصرف از بین برده میشود. 

نوشتن نظر
در این رابطه هیچ نظری توسط کاربران نوشته نشده است